เชิญร่วมปลูกป่า ใน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ #พุทธอุทยานบุญญพลัง

05:04:00
ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี มีจำนวนลดน้อยถอยลง ส่วนหนึ่งของปัญหานอกจากเกิดจากภัยธรรมชาติแล้ว ยังเกิดจากการล... Read More
เชิญร่วมปลูกป่า ใน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ #พุทธอุทยานบุญญพลัง เชิญร่วมปลูกป่า ใน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ #พุทธอุทยานบุญญพลัง Reviewed by Mindful News on 05:04:00 Rating: 5

[คลิป] ฟังความอีกด้าน: พระมหาเจษฏา ปลอมบวช เพื่อทำลายพระศาสนาจริงหรือ???

01:05:00
 ถ้าสิ่งที่ท่านสอนไว้มันใช้ได้แล้ว มันพัฒนาชีวิตเราได้แล้ว เช่น อริยสัจ4 มรรคมีองค์8 ถ้าเราเอามาใช้แล้วชีวิตเราดีขึ้น เท่านี้มันก็จบแล... Read More
[คลิป] ฟังความอีกด้าน: พระมหาเจษฏา ปลอมบวช เพื่อทำลายพระศาสนาจริงหรือ??? [คลิป] ฟังความอีกด้าน: พระมหาเจษฏา ปลอมบวช เพื่อทำลายพระศาสนาจริงหรือ??? Reviewed by Mindful News on 01:05:00 Rating: 5

#ศรัทธา เกิดจากอะไรกันแน่

06:25:00
ศรัทธาเป็นเรื่องส่วนบุคคล ใครก็บังคับใครให้ศรัทธาไม่ได้ ศรัทธาจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นว่าคำสอนของศาสนานั้น... Read More
#ศรัทธา เกิดจากอะไรกันแน่ #ศรัทธา เกิดจากอะไรกันแน่ Reviewed by janjaoka pim on 06:25:00 Rating: 5

#รู้ยัง ระบบการศึกษาและระบบการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวถูกออกแบบตามเป้าหมาย

08:19:00
คนไทยทุกคนเป็นผลผลิตของระบบการศึกษาไทย  ถ้าตั้งเป้าหมายเพื่อฝึกคนไทยให้สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั่วโลก ระบบการศึกษาและระบบการเลี้ยงดูเด็กในคร... Read More
#รู้ยัง ระบบการศึกษาและระบบการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวถูกออกแบบตามเป้าหมาย #รู้ยัง ระบบการศึกษาและระบบการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวถูกออกแบบตามเป้าหมาย Reviewed by janjaoka pim on 08:19:00 Rating: 5
สวดมนต์แปล ธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดมนต์แปล ธัมมจักกัปปวัตนสูตร Reviewed by Mindful News on 10:21:00 Rating: 5

คำแปลและความหมายของธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คำสอนบทแรกจาก #พระพุทธเจ้า

04:22:00
  บทสวดมนต์ต่างๆในพระพุทธศาสนา นอกเหนือจากบทสวดสรรเสริญพรรณนาคุณของพระรัตนตรัยตามที่เรารู้จักกันแล้ว บางบทก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธ... Read More
คำแปลและความหมายของธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คำสอนบทแรกจาก #พระพุทธเจ้า คำแปลและความหมายของธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คำสอนบทแรกจาก #พระพุทธเจ้า Reviewed by Mindful News on 04:22:00 Rating: 5

[คลิป] ชาวบ้าน #บ้านคำผักแพว #ชัยภูมิ ถูกทุบบ้านไล่ที่ ร้องไห้กันระงม ทำไมนักข่าวไม่สนใจ? ไม่เสนอข่าว

11:25:00
ชาวบ้านคำผักแพวพัฒนา ร้ำไห้ระงม หลังถูกทุบบ้าน ในหมู่บ้านที่อยู่อาศัยกันมากว่า 50ปี คนแก่ ลูกเด็กเล็กแดง ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่หลับนอน ... Read More
[คลิป] ชาวบ้าน #บ้านคำผักแพว #ชัยภูมิ ถูกทุบบ้านไล่ที่ ร้องไห้กันระงม ทำไมนักข่าวไม่สนใจ? ไม่เสนอข่าว [คลิป] ชาวบ้าน #บ้านคำผักแพว #ชัยภูมิ ถูกทุบบ้านไล่ที่ ร้องไห้กันระงม ทำไมนักข่าวไม่สนใจ? ไม่เสนอข่าว Reviewed by Mindful News on 11:25:00 Rating: 5
การ์ตูน: 44 TONS รื้อชุมชนริมลองลาดพร้าว ม.44 #ยกเลิกม44 การ์ตูน: 44 TONS รื้อชุมชนริมลองลาดพร้าว ม.44 #ยกเลิกม44 Reviewed by Mindful News on 04:39:00 Rating: 5
การ์ตูน: วัฒนธรรมไม่ต้องรับโทษ #ทหารมีไว้ทำไม? การ์ตูน: วัฒนธรรมไม่ต้องรับโทษ #ทหารมีไว้ทำไม? Reviewed by Mindful News on 03:13:00 Rating: 5

ประเทศไทยอยู่อันดับ 3 คอรัปชั่นสูงสุดในเอเชียแปซิฟิก แซงพม่า, กัมพูชา

19:08:00
องค์กร Transparency International ทำวิจัยสถิติความโปร่งใสทั่วโลกออกรายงานพบว่า ในปี 2017 ประเทศไทยอยู่อันดันดับ 3 ประเทศที่มีอัตราคอ... Read More
ประเทศไทยอยู่อันดับ 3 คอรัปชั่นสูงสุดในเอเชียแปซิฟิก แซงพม่า, กัมพูชา ประเทศไทยอยู่อันดับ 3 คอรัปชั่นสูงสุดในเอเชียแปซิฟิก แซงพม่า, กัมพูชา Reviewed by Kkhun on 19:08:00 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.