16 ธ.ค. 2012 - การประชุมพูดคุยระหว่างนิกาย พุทธธิเบต-ไทย โดย องค์ดาไลลามะ16 ธ.ค. 2012 - การประชุมพูดคุยระหว่างนิกาย พุทธธิเบต-ไทย
" อาตมา สังเกตุว่า โดยทั่วไป อาตมาสนิทสนมกับ พี่น้องชาวคริสต์ มากกว่า พี่น้องชาวพุทธในประเทศต่างๆ เสียอีก...นี่เป็นเพราะ ความเข้าใจผิด ต่างๆ...ยกตัวอย่าง ตอนที่อาตมาไป ประชุมสภาศาสนาโลก ที่ออสเตรเลีย...พระภิกษุพม่าขอพบอาตมา...อาตมาชื่นชมศาสนาพุทธในพม่าอยู่แล้ว จึงยินดีที่จะพบเขา...พวกเขาบอกว่า แม้ว่าพวกเขาและอาตมา ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน....แต่ก็ยังมีความแตกต่างระหว่างกัน..อาตมาเลยบอกว่า...ชาวธิเบตไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกับพวกท่าน...แต่พวกเขายังปฏิบัติตาม พระวินัย เดียวกันอีกด้วย...พระพม่า..ทั้งดีใจ และ ประหลาดใจ..."
การประชุม - "หนึ่งเป้าหมาย หลายหนทาง"
16 ธ.ค. 2012 - การประชุมพูดคุยระหว่างนิกาย พุทธธิเบต-ไทย เมืองนิวเดลลี อินเดีย
-----------------------------------------
Reaching the Same Goal from Different Paths:
Noting that his relations with Christian brothers and sisters have in general been closer than with his fellow Buddhists from other countries, His Holiness suggested that this was due to misunderstandings. To illustrate this he recounted an occasion at a recent World Parliament of Religions in Australia when two Burmese Bhikshus asked to meet him. Having great admiration for Burmese Buddhism he said he was happy to do so. They told him that although both they and His Holiness followed the teachings of the same Buddha, they understood that there remained differences between them. He responded by telling them that not only do Tibetans follow the teachings of the same Buddha, but they also practise according to the same Vinaya. His Burmese visitors seemed both pleased and surprised.

ที่มา:  พุทธศาสนา มหายาน ธิเบต
16 ธ.ค. 2012 - การประชุมพูดคุยระหว่างนิกาย พุทธธิเบต-ไทย โดย องค์ดาไลลามะ 16 ธ.ค. 2012 - การประชุมพูดคุยระหว่างนิกาย พุทธธิเบต-ไทย โดย องค์ดาไลลามะ Reviewed by Jira Dhamma on 04:56:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.