ต้นแบบความดี หลวงพ่อสมเด็จฯ ถวายความเคารพหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) อายุ 93 พรรษา 72 เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง จ.แพร่,2553หลวงพ่อสมเด็จฯ ถวายความเคารพหลวงปู่พระมหา
โพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) อายุ 93 พรรษา 72 เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง จ.แพร่,2553

อปจายนธรรม ความเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ ต่อผู้ใหญ่โดยชาติ (ชาติวุฒิ) ต่อผู้ใหญ่โดยวัย (วัยวุฒิ) และต่อผู้ใหญ่ โดยเป็นผู้ทรงความรู้และทรงคุณธรรม (คุณวุฒิ) อีกด้วย ความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นนี้ เรียกชื่อว่า “อปจายนธรรม”
ต้นแบบความดี หลวงพ่อสมเด็จฯ ถวายความเคารพหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) อายุ 93 พรรษา 72 เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง จ.แพร่,2553 ต้นแบบความดี หลวงพ่อสมเด็จฯ ถวายความเคารพหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) อายุ 93 พรรษา 72 เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง จ.แพร่,2553 Reviewed by Jira Dhamma on 04:25:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.