มีคนกำลังจะล้มพุทธศาสนา·!!"ตกมาถึงยุคปัจจุบันนี้จากการที่เราเป็นผู้มีใจกว้างขวาง
ยอมให้ต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาเผยแผ่ได้
กลายเป็นว่าคนพวกนี้กำลังจะยึดประเทศไทยเป็นศาสนาของเขา
ก็จ้องที่จะทำลายพระพุทธรูป กำลังจะบั่นคอพระพุทธ
กำลังจะขุดพระธรรม กำลังจะยำพระสงฆ์ 
ด้วยหมายที่จะล้มพุทธศาสนา
ไม่ให้พุทธศาสนามีอยู่ในแผ่นดินนี้
ท่านทั้งหลายคงทราบอยู่บ้าง
ถึงความสั่นสะเทือนของพระพุทธศานาในปัจจุบัน
ขออย่าหลับหูหลับตาทำบุญกันอย่างเดียว
ให้มีกุศลคือความฉลาดด้วย ช่วยกันรักษาศาสนา
อย่ายอมให้ศาสนาอื่นเข้ามาเป็นใหญ่ในบ้านเรา"
พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์

มีคนกำลังจะล้มพุทธศาสนา·!! มีคนกำลังจะล้มพุทธศาสนา·!! Reviewed by Junejaya on 02:47:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.