ธรรมะ: คนฉลาด จัดการกับความรู้สึกไม่พอใจอย่างไร?


เมื่อความรู้สึกไม่น่าพอใจบังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางกายหรือทางใจ บุคคลผู้ฉลาดจะไม่กังวล บ่น ปัดทิ้ง ทุบอกชกตัว ทึ้งผม ไม่ทรมานกาย หรือทรมานใจ ไม่ท้อแท้ เขาจะสงบและเฝ้าสังเกตความรู้สึกนั้น ตระหนักรู้ว่านั่นเป็นเพียงความรู้สึก เขารู้ว่าตัวเขาไม่ใช่ความรู้สึก และเขาไม่ถูกยึดไว้ด้วยความรู้สึก ดังนั้นความเจ็บปวดจึงไม่อาจมัดเขาไว้ได้ เมื่อเขามีความเจ็บปวดทางกายภาพ เขารู้ว่านั่นเป็นความเจ็บปวดทางกายภาพ เขาไม่สูญเสียความสงบ ไม่กังวล ไม่กลัว และไม่บ่น เพียงรับรู้ว่านั่นคือความเจ็บปวดทางกายภาพ มันไม่อาจเติบใหญ่ขึ้น และไม่อาจทำลายความเป็นเราลงได้
man does not worry, complain, weep, pound his chest, pull his hair, torture his body and mind, or faint. He calmly observes his feeling and is aware that it is only a feeling. He knows that he is not the feeling, and he is not caught by the feeling. Therefore, the pain cannot bind him. When he has a painful physical feeling, he knows that there is a painful physical feeling. He does not lose his calmness, does not worry, does not fear, and does not complain. Thus the feeling remains a painful physical feeling, and it is not able to grow and ravage his whole being.
ติช นัท ฮันห์
หนังสือ คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่
ภาพวาดสีน้ำมัน www.aliexpress.com

ที่มา: Thai Plum Village
ธรรมะ: คนฉลาด จัดการกับความรู้สึกไม่พอใจอย่างไร? ธรรมะ: คนฉลาด จัดการกับความรู้สึกไม่พอใจอย่างไร? Reviewed by Jira Dhamma on 09:04:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.