ธรรมะ: วิธีสำรวจผลการปฏิบัติของตนเอง โดย หลวงพ่อปราโมทย์“สำรวจตัวเองนะ เราเดินมาได้กี่ก้าวแล้ว
เรามีทาน ศีล สมาธิ ปัญญา มันแก่กล้า มันเพิ่มพูนขึ้น ตามวัน ตามเวลาที่พวกเราฝึกฝนตัวเอง
เหลืออีกก้าวเดียวก็ถึงวิมุตติแล้ว อีกก้าวเดียวถัดจากการเดินปัญญานี่
เดินมาตั้งหลายก้าวแล้ว อดทนนะ อดทนเอา พยายามพากเพียรไป”
พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๙ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๔ (540226B)
ที่มา: http://media.dhamma.com/pramote/cd/039/mp3/540226B.mp3

ธรรมะ: วิธีสำรวจผลการปฏิบัติของตนเอง โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ธรรมะ: วิธีสำรวจผลการปฏิบัติของตนเอง โดย หลวงพ่อปราโมทย์ Reviewed by Jira Dhamma on 18:41:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.