ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมงานทอดผ้าป่าขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมงานทอดผ้าป่า
เพื่อชำระหนี้ค่าที่ดินเพื่อวัดป่าหลวงตามหาบัว โคโลราโด สหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์นี้
ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 ค่ะ
อานิสงฆ์แห่งการถวายที่ดินในพระพุทธศาสนา
การถวายที่ดินไว้ในบวรพระพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์สูงมาก ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากการให้ทาน
ไม่ว่าจะเป็น กุฎิ วิหาร หรือ แม้แต่พระพุทธรูปทุกๆ องค์ในวัดตลอดจนมรรคผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนาสถานที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี่้
ผู้ซื้อจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวด้วยทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้สร้างถวาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล
ผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการซื้อที่ดินถวายในบวรพระพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับอานิสงฆ์ดังกล่าวด้วย กลายเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆ ขี้นไป
เมื่อเกิดภพชาติใดก็จะมีที่ดินผืนงามเป็นของตนเอง มีชีวิตที่เจริญงอกงาม และเข้าถึงพระธรรมคำสอนของ
พระสัมพุทธเจ้าได้โดยง่าย และมีนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
กำหนดการ
งานทอดผ้าป่าซื้อที่ดินถวายวัดป่าหลวงตามหาบัวฯ โคโลราโด
ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑล สาย ๓ แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์-ทำวัตรเย็น
เวลา ๒๐.๐๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติภาวนา
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหาร พระภิกษุสงฆ์
สามเณร
เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าซื้อที่ดินถวายวัดป่าหลวงตา-
มหาบัวฯ โคโลราโด ซึ่งเป็นวัดที่องค์หลวงตา
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เมตตาอนุญาต
ให้ก่อตั้งขึ้นในมลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
พระภิกษุสงฆ์ อนุโมทนาให้พร เป็นเสร็จพิธี
จึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
งานนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตามาร่วมงานประมาณ30รูปขึ้นไปค่ะ
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้
ท่านที่ไม่สามารถไปร่วมงานทอดผ้าป่าครั้งนี้ได้สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร
(เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาพระมหาบัว โคโลราโด สหรัฐอเมริกา)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิีกซีเพชรเกษม
เลขที่บัญชี 868-2-33360-0ค่ะ
อนุโมทนาสาธุค่ะ

ที่มา: เฟสบุ๊ค Supani Sundarasardula

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมงานทอดผ้าป่า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมงานทอดผ้าป่า Reviewed by Jira Dhamma on 20:29:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.