เสี่ยงต่อการก้าวล่วงพระราชอำนาจ : ข้อเสนอให้สมเด็จช่วงสละสิทธิ์. / พลังสงฆ์บริสุทธิ์ มจร. ขู่คว่ำบาตรรัฐบาล.เสี่ยงต่อการก้าวล่วงพระราชอำนาจ : ข้อเสนอให้สมเด็จช่วงสละสิทธิ์. / พลังสงฆ์บริสุทธิ์ มจร. ขู่คว่ำบาตรรัฐบาล.
...............
- นสพ. เดลินิวส์ วันนี้ ได้หยิบข่าว การออกมาเคลื่อนไหวของ ประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร.
- ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ สังกัดมหานิกาย ที่ตั้งอยู่ที่ วังน้อย อยุธยา มารายงานยาวเหยียดเลยครับ.
- ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ฝ่ายมหานิกาย ที่ออกมาเคลื่อนไหว
กรณี ปัญหาความขัดแย้งสงฆ์ ที่กำลังร้อนอยู่ในขณะนี้
- เป็นการเคลื่อนไหวไล่ตามติด ๆ ของ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ของ ฝ่ายธรรมยุต คือ มหามกุฎ ฯ
ที่ได้ผมได้เคยรายงาน ในครั้งการจัดเสวนา ฯ ที่มีเจ้าคุณสุวิทย์ แห่งวัดพระราม ๙ ไปแล้ว.
................
ความรู้.....
- มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่งนี้ สถาปนาขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
- โดยมีพระราชประสงค์ เพื่อให้พระเณร ได้ศึกษาทั้งฝ่ายธรรม และฝ่ายโลกในชั้นสูง ควบคู่กันไป.
- เพื่อพระสงฆ์ จะได้รู้เท่าทันโลก ทันต่อเหตุการณ์โลก อันเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา.
- ซึ่งถือว่าเป็นพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เฉกเช่นการเสด็จเยือนยุโรป ถึง ๒ ครั้ง ของพระองค์.
.................
- นี่คือเหตุผลสำคัญ ว่า ทำไมพระเณรนิสิต มจร. หรือแม้แต่องค์อธิการบดี คือ เจ้าคุณ พระพรหมบัณฑิต (ศ. ดร., ปธ. ๙)
- ท่าน จึงไม่ออกมาแย้ง คุณไพบูลย์ นิติตะวัน และคณะ ที่อวดอุตริเสนอแนวคิดให้
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง สอนเรียนแต่ธรรมะอย่างเดียว ห้ามสอนทางโลก.
...........
- เพราะท่านเหล่านี้ ต่างเห็นว่า คุณไพบูลย์ และพวก มีความคิด เลอะเทอะ ไร้สาระ มองโลกแคบ ในเรื่องนี้
- ทั้งยังอาจไปก้าวล่วง พระราชปณิธานของ รัชกาลที่ ๕ อีกด้วย.
.......................
- นี่เป็นความรู้รอบตัวอีกเรื่องหนึ่งครับ.
..........................
ก่อนอื่นผมขอยกเอา การคว่ำบาตร มาแจงให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่า.......
- ฆารวาส เช่นไร ที่สงฆ์ควรคว่ำบาตร
- องค์แห่งการคว่ำบาตรมีอะไรบ้าง
- เพื่อที่จะได้นำไปเปรียบเทียบกับ พฤติกรรมของฆารวาสที่มีแนวคิด มีคำพูด มีการกระทำ.
- ที่เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา หรือจะรวมกับ พวกครึ่งพระ ครึ่งคน ตามที่ท่าน โฆษก มส. ระบุไว้นั่นด้วยก็ได้.
........
- นี่ผมชี้ช่องแล้วนะครับว่า...
- ผมอยากจะขอให้ท่านที่อ่านโพสต์นี้ ช่วยกัน จดบันทึกชื่อบุคคล ที่เป็นภัย เป็นอันตราย ต่อพระพุทธศาสนาไว้เลยครับ.
- แล้วก็โน้นเลย ส่งชื่อ พร้อมประวัติไปที่ ประธานสภานิสิต มจร. วังน้อย โน้นเลย.
- พระท่านจะได้จัดเรียงลำดับรายชื่อไม่ให้ตกหล่น.
- นี่ ไม่ได้ยุนะครับ แต่จะให้ช่วยกันสอดส่อง ขัดขวาง พวกป่วนเมือง ที่สร้างปัญหาสังคมทุกวันนี้ กันครับ เป็นบุญอย่างหนึ่ง.
............
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต การคว่ำบาตร ของสงฆ์.
- การคว่ำบาตร เป็นมาตรการ การลงโทษต่อฆารวาส ที่สงฆ์พิจารณาแล้วว่า ....
- มีคุณสมบัติ ที่ถือว่าเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา
และเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตไว้อย่างชัดเจน.
- มีรายละเอียดดังนี้...
(แนบรายละเอียดมาข้างท้ายครับ)
..............
เข้าเรื่องตามที่จั่วรองไว้....
- ทำไมผมจึงจั่วข้อโพสต์ไว้ว่า "พลังบริสุทธิ์ "
(อ่านรายละเอียดใน นสพ. เดลินิวส์ ที่แนบมาด้วยนะครับ)
- ตรงนี้ จริง ๆ ผมอยากใส่คำว่า "พลัง บริสุทธิ์ยกกำลังสอง" ทำไมผมจึงพูดอย่างนี้.
- เพราะอะไร ก็เพราะนิสิตเหล่านี้ เป็นนิสิตที่มีเพศที่สูง สูงกว่านิสิตตามมหาวิทยาลัยทั่ว ๆ
- คือเป็น "สมณะเพศ" คือ พระนิสิตนั้นเอง ไม่ใช่เป็นแค่นิสิตนักศึกษาเช่น มหาวิทยาลัยทางโลกทั่วไปอย่างเดียว.
- เป็นพระนิสิต เป็นพระนักศึกษา ที่มีศีลกำกับครับ จึงต้องถือว่า "พลังบริสุทธิ์ยกกำลังสอง"
- เฉพาะลำพังการออกมาเคลื่อนไหว การออกมาแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ทั่วไปนั้น.
- เรื่องการให้ความอิสระด้านต่าง ๆ แก่เด็ก ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่นี้ เป็นเรื่องที่โลกสากล โดยเฉพาะรัฐบาลแต่ละประเทศ และสังคมโลก.
- จะต้องปฏิบัติต่อนักศึกษาเป็น กรณี พิเศษครับ
- เพราะพลัง และความคิดเหล่านี้ เป็นความคิดที่บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ของเยาวชน ของชาติ ที่จะต้องรับผิดชอบชาติ ในอนาคต.
................
- ผมเน้นตรงนี้ ก็เพื่อให้สังคม ให้ฝ่ายอคติครอบงำจิตใจ ได้มองการแสดงออกของ พระนิสิต มจร. ในครั้งนี้ ด้วยใจที่เป็นกุศลครับ.
.........
- ผมกำลังจะสื่อไปที่ อ. ส. ศิวรักษ์ ด้วย คือ อ. ส. ศิวรักษ์ ถึงแกจะไม่ได้เรื่องในหลาย ๆ เรื่อง เช่น
ชอบเสนอสิ่งที่เป็นไปไม่อยู่ประจำ มาคราวนี้ แกก็ดันมาเสนอให้ยุบ มหาเถรสมาคม อีกรอบ.
- แต่สิ่งดี ของ อ.ส. ศิวรักษ์ คือ แกเมตตาต่อนิสิตนักศึกษาเป็นพิเศษ และแกก็แสดงออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องด้วย.
- ครั้งนี้ ผมจึงอยากให้ อ. ส. ศิวรักษ์ ทำกุศลสักครั้ง คือ ให้ออกมาส่งเสริม สนับสนุนการแสดงออกของ พระนิสิตในครั้งนี้ด้วย.
- ผมจะคอยดูว่า จากการที่มีแต่ด่ากับด่า พระผู้ใหญ่นั้น
พอมาถึงพระเด็ก ๆ แบบนี้ แกจะว่าไง.
- ถ้าขืนแกยังด่าอยู่อีก ก็คงจะสรูปว่า .....
แกมีปกตินิสัย "ด่าพระมาหลายร้อยชาติแล้ว"
- และผมก็คงจะส่งชื่อ อ.ส. ศิวรักษ์ แกให้ พระนิสิต ขึ้นบัญชี ติดโผในการคว่ำบาตรครั้งนี้เสียเลย.
- ทั้ง ๆ ที่คุ้นกันดีนี้แหละ.
- โทษฐานยิ่งแก่ยิ่งเลอะ ด่าพระได้หมด
ตั้งแต่เณรยันสังฆราช ดีไม่ดี อาจรวมเด็กวัดไปด้วย.
..............
สรูปสาระสำคัญ การออกมาเคลื่อนไหว ของ พระนิสิต มจร.
- คัดค้านแนวคิดรัฐบาลในการทำประชาพิจารณ์
กรณีตั้งสังฆราช ซึ่งผมได้แสดงทัศนะ และจบไปแล้ว คือ
รัฐบาล โดย โฆษก รัฐบาล ออกมาปฏิเสธ และถือว่า แนวคิดนี้จบไปแล้ว.
- เรียกร้องให้ รัฐบาล มีความจริงใจ และจริงจัง
ในการแก้ปัญหาสงฆ์ โดยเฉพาะปัญหาพุทธอิสระ
ที่สร้างรอยร้าวต่อสังคมสงฆ์ และเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา.
- เรียกร้องให้รัฐบาล รีบดำเนินการตาม มติ มส.
ที่ชอบด้วย ธรรมวินัย กฏหมายสงฆ์ และจารีต กรณีเสนอรายนาม สมเด็จช่วง ขึ้นเป็น สังฆราช.
- พระนิสิต และองค์กรสงฆ์รุ่นใหม่ ได้แสดงความสงสัย และไม่ไว้ใจ ในตัว คุณ สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีที่ดูแล พศ.
- กรณีที่ ท่าน สุวพันธุ์ ได้ออกมาแสดงทัศนะ ในเชิงลบต่อสังคม อันอาจยากต่อการแก้ปัญหาสงฆ์ในปัจจุบัน เช่น
- ท่าน สุวพันธุ์ มีความสงสัย ในอำนาจหน้าที่ มส. / สงสัย วัดพระธรรมกาย ประเด็นเป็นภัยความมั่นคงหรือไม่
และออกปฏิเสธแทนมุสลิมว่า ไม่น่าเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา ทั้งบอกว่า พุทธอิสระ ไม่มีแบ็คหนุน ฯ
ในครั้งที่พบปะ กลุ่ม เปรียญ ๙ ประโยค เมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมา.
- จึงเรียกร้องให้รัฐบาล พิจารณาเปลี่ยนตัว ท่านสุวพันธุ์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรี ที่ดูแลงานพระศาสนา.
- ไม่เช่นนั้น จะเรียกร้องให้พระสงฆ์ทั้งประเทศประกาศคว่ำบาตรรัฐบาลชุดนี้.
...........
- นี่คือสาระสำคัญที่ พระปลัดนนท์ ประธานสภา นิสิต มจร.
และ เครือข่าย องค์กรสงฆ์รุ่นใหม่ ได้ออกมาเรียกร้องในครั้งนี้.
......................
สุดท้ายก่อนจะจบโพสต์นี้ .....
ผมจะขอขยายความหัวข้อต้นโพสต์ไว้แบบระมัดระวังว่า......
- วันนี้ ผมอยากจะสื่อตรง ๆ ไปที่ .....
ท่าน พล.อ. สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิก สนช. รัฐบาลปัจจุบันว่า .....
- ที่ ท่านได้ออกมาแสดงทัศนะในวันนี้ ใน เดลินิวส์ออนไลท์ว่า......
"ขอแนะนำ ให้สมเด็จช่วง เสียสละ ไม่รับตำแหน่ง - ปัญหาจบ"
ทำนองว่า คนที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีที่สุด คือ สมเด็จช่วง
"ขอให้ประกาศไม่รับตำแหน่ง พระสังราช ความขัดแย้งจบทันที"
- แถมพูดต่ออีกว่า...
"โลกยังจะจารึกเป็นประวัติศาสตร์ว่า
เป็นผู้จรรโลงพระพุทธศาสนา และเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง".
- พูดแบบนี้ อาจเป็นเรื่องได้ง่าย ๆ นะครับ ท่าน สมเจตน์.
..............
- ตรงนี้ วันนี้ ผมยังไม่พูดอะไรมาก .....แต่
จะขอยกยอดไปในโพสต์หน้า ถ้าท่าน สมเจตน์
ยังไม่หยุดพูดลักษณะนี้อีก......
- ในเบื้องต้น จะขอถามย้อนกลับไปยังท่าน
พล.อ. สมเจตน์ บุญถนอม สัก ๕ ข้อ ว่า.....
ข้อที่ ๑.
- วันนี้ ท่านสมเจตน์ ท่าน ใช้สมองอะไร ถึงคิดออกมาได้แบบนี้ครับ
- สมมติถ้าดำเนินการอย่าง ที่ท่านเสนอมา นั้น
- แต่ปัญหายังไม่จบละ ท่านจะรับไหวหรือ หรือมีอะไรการันตี
ได้.
ข้อที่ ๒.
- การปฏิวัติแก้ปัญหาบ้านเมืองมาไม่รู้กี่ครั้ง
มีรัฐบาลทหาร บริหารประเทศ
แบบมีอำนาจเต็มแบบที่ทหารคิดนั้น
มันมีปัญหาอะไรที่จบเบร็ตเสร็จบ้าง เรื่องความขัดแย้งก็ไม่เห็นจบ.
ข้อที่ ๓.
- คนไทยทั้งประเทศ ในฐานะที่เป็นคนไทย และพระสงฆ์ไทย
ทุกคนล้วน เป็น พสกนิกร และข้าในแผ่นดิน
ขององค์พระประมุข ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด้วยกันทั้งสิ้นนั้น.
- ขอถามท่าน พล.อ. สมเจตน์ ตรงนี้ ว่า.....
" สมเด็จช่วงหรือครับ ที่ท่าน จะอยู่ในฐานะเลือกได้ ในความ ....
....อยากเป็น หรือไม่อยากเป็น...
ในตำแหน่ง สมเด็จพระสังฆราชนี้ได้" .
.........
- สมเด็จช่วง ท่านเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ อันดับหนึ่ง ของ สังฆมณฑล
- ทั้งยังดำรงตำแหน่ง เป็น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในแผ่นดินอีกด้วย.
- นี้หรือครับ ที่จะมาแสดงออกได้ แบบท่านสมเจตน์พูด.
- เพียงแค่คิด ยังไม่บังควรเลย ซ้ำพูดออกมาก็ยิ่งไม่บังควรใหญ่.
- นี่ยังไม่นับรวมถึงหน้าที่พุทธสาวก และคุณธรรมภายในอีก.
- ไปคิดก่อนพูดนะครับ สั้น ๆ ว่า อันตราย และเสี่ยงนะครับ.
................
- ถามท่านสมเจตน์ ว่า ท่านไม่รู้หรือครับว่า ....
- นี่ นอกจากจะต้องยึดกฏหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว
- สิ่งที่สำคัญสูงสุด ที่พวกเราจะต้องเทิดทูน ก็คือ.....
"เป็นพระราชอำนาจโดยตรง ของ พระมหากษัตริย์" .
............................
ข้อที่ ๔.
- ท่านเป็นนายทหารมามีถึง ยศ พลเอกได้อย่างไรครับ จึงไมคำนึงเรื่องสำคัญเช่นนี้
แม้ตัวท่านจะศรัทธาไม่ศรัทธาต่อ สมเด็จช่วง ก็ไม่มีใครว่าได้.
- แต่การแสดงทัศนะอะไรออกมาทางสื่อ ต้องระวัง ตัวท่านเป็นผู้ใหญ่
ท่านต้องแยกแยะดี ๆ นะครับ จะต้องรู้จักเก็บอารมณ์ ควบคุมอารณ์ไว้บ้าง เด็ก ๆ มันจะได้นับถือ.
ข้อที่ ๕.
- ผมจะยังไม่พูดอะไรมากต่อนะครับ คิดว่าท่านอาจพลั้งเผลอ
แต่เบื้องต้น ผมอยากขอร้องให้ท่าน ในฐานะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของบ้านเมือง
จงกรุณาหยุดพูดแบบนี้ ทันทีนะครับ เรื่องแบบนี้ละเอียดอ่อนนะครับ.
- เพราะเมื่อวาน ท่านยังพูดเรื่องให้นายกให้ ม. ๔๔ จัดการทหารที่โกงดี ๆ อยู่เลยนี่ครับ
- มาวันนี้ไหง หนังคนละม้วนล่ะท่าน.
.....................
โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
ที่มา: เพจ เจ้าคุณเบอร์ลิน   26.02.2016
เสี่ยงต่อการก้าวล่วงพระราชอำนาจ : ข้อเสนอให้สมเด็จช่วงสละสิทธิ์. / พลังสงฆ์บริสุทธิ์ มจร. ขู่คว่ำบาตรรัฐบาล. เสี่ยงต่อการก้าวล่วงพระราชอำนาจ : ข้อเสนอให้สมเด็จช่วงสละสิทธิ์. / พลังสงฆ์บริสุทธิ์ มจร. ขู่คว่ำบาตรรัฐบาล. Reviewed by Jira Dhamma on 09:47:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.