องค์ดาไล ลามะ แนะ วิธีตรวจสอบผลการปฏิบัติธรรมตรวจสอบผลของการปฏิบัติธรรม -- สมเหตุ สมผล สมกับความเป็นจริง
"...ไม่ว่าความรู้ใด ที่ได้รับ จากการปฏิบัติธรรม
ควรตีค่าและตัดสินจาก พื้นฐานที่ว่า
1. การยอมรับและการปฏิบัติของเรา 
ให้สอดคล้องต่อกฏแห่งกรรม (กฏแห่งเหตุและผลของการกระทำ)
เพิ่มมากขึ้นหรือไม่
และผลที่ตามมา คือ
2. การรักษาศีล ของเรา บริสุทธิ์ขึ้น ไหม
3. แรงบีบบังคับของอวิชชา เช่น โลภ โกรธ หลง
ได้ ลดลงหรือไม่ ในตนเอง..."
องค์ดาไล ลามะ
หนังสือ "หนทางสู่การหลุดพ้น"
ภาพ - องค์ดาไล ลามะ บูชาพระ ในพระตำหนัก ธรรมศาลา อินเดีย
-------------------------
Whatever realization you gain from your practice of the Dharma should be valued and judged on the basis of whether your commitment to the law of karma has increased and, as a result, whether your practice of morality has become pure and whether the force of delusions, like ignorance, hatred, and desire, has decreased within you.
His Holiness 14th Dalai Lama
from the book The Way to Freedom
องค์ดาไล ลามะ แนะ วิธีตรวจสอบผลการปฏิบัติธรรม องค์ดาไล ลามะ แนะ วิธีตรวจสอบผลการปฏิบัติธรรม Reviewed by Jira Dhamma on 03:06:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.