ธรรมะ: วัดเป็นอะไรได้บ้าง?วัด นอกจากจะเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจแล้ว บางครั้งยังเป็นสถานพยาบาลรักษาผู้เจ็บป่วย เป็นสถานสงเคราะห์ที่คนยากจนอาศัยเลี้ยงชีวิต และศึกษาเล่าเรียน เป็นที่พักคนเดินทาง เป็นสโมสรให้ชาวบ้านมาพบปะกัน เป็นศูนย์กลางบริหารหรือการปกครอง
ธรรมะ: วัดเป็นอะไรได้บ้าง? ธรรมะ: วัดเป็นอะไรได้บ้าง? Reviewed by Jira Dhamma on 10:42:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.