พิธียกเสาเอกอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มจร


พิธียกเสาเอกอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มจร
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธียกเสาเอก อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม พระเถรานุเถระ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี
วิทยาลัยสงฆ์นครพนมเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นศูนย์การศึกษาของ มจร วิทยาเขตหนองคาย และ พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ยกสถานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุพนม ปัจจุบัน เปิดสอน ๕ สาขาวิชา ๒ หลักสูตร มีนิสิตทั้งสิ้น ๕๖๑ รูป/คน โดยเป็นบรรพชิต ๒๑๗ รูป คฤหัสถ์ ๒๘๔ คน และนิสิตจากสปป.ลาว ๖๐ รูปคน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ จำนวน ๑๒๐ ล้านบาท ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวันนี้ ได้ประกอบพิธียกเสาเอกอาคารเรียนดังกล่าว
กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน
พิธียกเสาเอกอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มจร  พิธียกเสาเอกอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มจร Reviewed by Jira Dhamma on 18:31:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.