10 คำสอน จาก หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เคยจำพรรษาอยู่ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่ชาวพุทธเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก Secret คัดเลือกคำสอนของท่านมา 10 ข้อ เพื่อให้คุณผู้อ่านน้อมนำไปปฏิบัติ
1. คนที่มีสัจจะมักทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จ เพราะสัจจะเป็นบารมีอย่างหนึ่ง ที่ส่งผลให้กำลังใจเข้มแข็งมากขึ้น

2. คนที่ไม่มีโรคทางกายนับว่าประเสริฐ แต่คนที่ไม่มีโรคทางใจคือกิเลสนั้นประเสริฐกว่า
3.การทำผิดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ ถ้าค้นพบความผิดแล้วแก้ไขและตั้งใจไม่ทำอีกเป็นซ้ำสอง น่ายกย่องนับถือยิ่งนัก
4.บารมีต้องสร้างเอา เหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดก ก็ต้องหมั่นบำรุงรักษาเอา ไม่ใช่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่น ต้องไปปลูก ไปบำรุงต้นมะม่วงของตนเอง
5. คนเราหลงกันอยู่ที่หนัง หนังเป็นเครื่องปกปิดสิ่งที่ไม่น่าดูเอาไว้ ถ้าถลกหนังออก อวัยวะทุกส่วนก็หาส่วนที่น่าดูไม่ได้เลย
6.บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้น เมื่อไม่มีทุกข์มาถึงตัว มักไม่เห็นคุณพระศาสนา มัวเมาประมาท ปล่อยกายปล่อยใจ ให้ประพฤติทุจริตผิดศีลธรรมอยู่เป็นประจำนิสัย เห็นผิดเป็นถูก เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ต่อเมื่อได้รับทุกข์เข้า ที่พึ่งอื่นไม่มีนั่นแหละ จึงได้คิดถึงพระ คิดถึงศาสนา แต่ก็เป็นเวลาที่สายไปแล้ว
7.สิ่งใดที่ล่วงมาแล้ว เลยมาแล้ว เราไม่สามารถไปตัด ไปปลงมันได้อีกแล้ว สิ่งที่เราทำไปนั้น ถ้ามันดี มันก็ดีไปแล้ว ผ่านไปแล้ว พ้นไปแล้ว ถ้ามันชั่ว มันก็ชั่วไปแล้ว ผ่านไปแล้วเช่นกัน
อนาคตยังมาไม่ถึง เราจึงยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไร อย่างมากก็เป็นแต่เพียงการคาดคะเนเอาเอง ว่าควรเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้
ซึ่งมันอาจจะเป็น ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดคะเนก็ได้
ปัจจุบัน คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง เราได้เห็นจริง ได้สัมผัสจริง เพราะฉะนั้นความดีต้องทำในปัจจุบัน ทานก็ดี ศีลก็ดี ภาวนาก็ดี ต้องทำเสียในปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราต้องการความดี ก็ต้องทำให้เป็นความดีในปัจจุบันนี้ ต้องการความสุข ต้องการความเจริญ ก็ต้องทำให้เป็นไปในปัจจุบันนี้
8.บุคคลที่ทนสิ่งที่คนอื่นทนได้ยาก ทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยาก บุคคลนั้นจะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิต ความอดทน ความขมขื่น จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำความดี แต่จะได้รับความชื่นชมในบั้นปลาย
9.เรื่องราวเต็มโลก เต็มบ้านเมือง เราก็วางเสีย ละเสีย ละอยู่ที่กาย ที่ใจตนนี่แหละ อย่าไปละที่อื่น การหอบอดีต และอนาคต มาหมักหมมไว้ในใจ ก็เป็นทุกข์ ตัดออกให้หมด
10.อดีตก็เป็นทำเมา อนาคตก็เป็นทำเมา จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นพุทโธ เป็นธัมโม ปัจจุบันก็พอแล้ว อดีต และอนาคตไม่ต้องคำนึงถึง เกิด แก่ เจ็บ ตาย วัน คืน เดือน ปี สิ้นไป หมดไป อายุเราก็หมดไป สิ้นไป หมั่นบำเพ็ญจิต บำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนาต่อไป
หวังว่าคำสอนของหลวงปู่แหวนที่ Secret นำมาฝากจะเกิดประโยชน์กับผู้อ่านนะคะ

ที่มา: http://www.secret-thai.com/article/6607/luangpoowan_sujinno/
10 คำสอน จาก หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ 10 คำสอน จาก หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ Reviewed by Jira Dhamma on 03:06:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.