ลามะ แจกอาหารมังสวิรัติ แก่คนกว่า 1 แสน มาจากทุกชนชาติ ศาสนา ในงานบุญ วัดศาสนาสิกข์ท่านจัมกอน คงตรุล รินโปเช ศิษย์เอกท่านหนึ่งขององค์กรรมาปะ ไปเป็นอาสาสมัคร แจกอาหารมังสวิรัติ แก่คนกว่า 1 แสน มาจากทุกชนชาติ ศาสนา และ ชนชั้น ในงานบุญ วัดทอง วัดศาสนาสิกข์ ในอมริตสา อินเดีย
The joy of serving others knows no bounds and everyone is equal in the sea of humanity!
The Golden Temple in India feeds a vegetarian meal to over 100,000 people a day regardless of race,religion or class I
Had the great opportunity to volunteer in it.
Have a wonderful day 😀and Happy Holi 🙏
Photos©Jamgon

ลามะ แจกอาหารมังสวิรัติ แก่คนกว่า 1 แสน มาจากทุกชนชาติ ศาสนา ในงานบุญ วัดศาสนาสิกข์ ลามะ แจกอาหารมังสวิรัติ แก่คนกว่า 1 แสน มาจากทุกชนชาติ ศาสนา ในงานบุญ วัดศาสนาสิกข์ Reviewed by Mindful News on 12:12:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.