เจ้าคณะลำพูนขอบิณฑบาตนายกฯ แก้วิกฤติสงฆ์ พระกับทหารช่วยเหลือกันมาตลอด อย่าให้คน 2-3 คนทำความยุ่งยากแก่ประเทศและพระพุทธศาสนา
เจ้าคณะลำพูนขอบิณฑบาตนายกฯ แก้วิกฤติสงฆ์ พระกับทหารช่วยเหลือกันมาตลอด
อย่าให้คน 2-3 คนทำความยุ่งยากแก่ประเทศและพระพุทธศาสนา

พระเดชพระคุณพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร กล่าวถึงสถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบันไว้อย่างน่าฟังว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ก่อปัญหาเป็นเพียงพระ1รูปและฆราวาสไม่กี่คน ใครคิดทำร้ายทำลายต้องมีอันเป็นไป แม้คนการีบ้านการีเมืองจะมีไม่กี่คน แต่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากระท้อนจะหวานได้ต้องทุบนานๆ บางคนไม่เข้าใจว่ามหาเถรสมาคมคืออะไร เจ้าประคุณสมเด็จท่านปิดทองหลังพระมานาน พรรษากาลท่านล่วง 90 แล้ว ถือว่าได้สร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ พิสูจน์ความบริสุทธิ์และความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมที่อยู่ในองค์ท่านให้ปรากฏแก่สายตาชาวพุทธทั่วไทยและชาวพุทธทั่วโลก

ส่วนเรื่องที่รัฐก้าวก่ายคณะสงฆ์ ขอบอกว่ายุคนี้เป็นยุคปฏิวัติ ทหารหรือข้าราชการบางท่านไม่รู้ขนบธรรมเนียมของคณะสงฆ์ แต่นายทหารผู้กุมบังเหียนประเทศชาติเป็นชาวพุทธที่มีความรู้ซึ่งธรรมะ ผู้ปกครองประเทศคงรู้ว่าพระสงฆ์ไม่ได้เป็นเจ้าของวัด แต่เป็นผู้ดูแลวัดแทนราชการ เมื่อพระท่านดูแลอย่างดีจนกระทั่งถวายชีวิตเพื่อแผ่นดิน ชวนศรัทธาญาติโยมได้บำรุงศาสนา และยังช่วยด้านศึกษาสงเคราะห์ สาธารณะสงเคราะห์ ช่วยจิปาถะ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลาย พระสงฆ์ก็ร่วมกับทหาร ร่วมกับทางราชการช่วยเหลือกันมาตลอด ฉะนั้นบางทีผู้มีอำนาจไม่เข้าใจอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ อย่างที่พระไปพุทธมณฑลที่จริงจะระดมทั้งประเทศก็ได้ ถ้าให้อาตมาไปก็จะไป เพราะว่าเจ้าประคุณสมเด็จนั้นท่านสละทั้งชีวิต ใครจะว่าจะกล่าวอะไรท่าน ท่านคงไม่ว่าอะไร เพราะท่านทนมาตั้ง90ปีแล้ว เหลือเวลาอีกกี่ปี ทำไมท่านจะทนไม่ได้

“อยากจะฝากผู้ที่มีความรับผิดชอบของประเทศ ได้โปรดพิจารณาว่า อย่าให้คน2-3คน มาทำความยุ่งยากให้แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เกิดความสามัคคีปรองดองและอยู่กันอย่างสงบ ภายใต้บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะสงฆ์นั้นได้ช่วยเหลือราชการ และอยู่ใต้กฎหมาย ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ฉะนั้นขอบิณฑบาตขอเมตตาจากผู้มีอำนาจวาสนาในบ้านเมือง โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ได้ดูแลสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ ได้มีเมตตาอนุเคราะห์ให้วิกฤติตรงนี้ผ่านไปด้วยดี”

เจ้าคณะลำพูนขอบิณฑบาตนายกฯ แก้วิกฤติสงฆ์ พระกับทหารช่วยเหลือกันมาตลอด อย่าให้คน 2-3 คนทำความยุ่งยากแก่ประเทศและพระพุทธศาสนา เจ้าคณะลำพูนขอบิณฑบาตนายกฯ แก้วิกฤติสงฆ์ พระกับทหารช่วยเหลือกันมาตลอด อย่าให้คน 2-3 คนทำความยุ่งยากแก่ประเทศและพระพุทธศาสนา Reviewed by Jira Dhamma on 19:56:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.