ขอเชิญฟังธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมอาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญฟังธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมอาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
*ไม่ต้องสำรองที่นั่ง
**ประตูเปิด 7.00 น. ไม่อนุญาตให้เข้ามาจองที่นั่งก่อนหน้านั้น ด้วยเหตุผลเรื่องการรักษาความปลอดภัย
***ประตูปิด 8.30 น. หากมาสายกว่านั้น กรุณาฟังธรรมด้านนอก
****ท่านที่ต้องการฟังธรรมโดยไม่ต้องการฟังช่วงส่งการบ้าน กรุณารับฟังที่จอด้านหน้าหอประชุม เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น เมื่อท่านลุกจากที่นั่งเพื่อเดินทางกลับก่อนเวลา
*****ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องประชุม
******สามารถเดินทางมาได้โดยhttp://www.stou.ac.th/aboutSTOU/location.htm
*******สำหรับท่านที่มารถสาธารณะ เจ้าภาพจัดรถตู้ 2 คันรับส่งหมุนเวียนรับส่งทั้งก่อนและหลังการแสดงธรรม (ขาเข้า รับจากปากซอยฝั่งถนนแจ้งวัฒนะ ส่งถึง มสธ.
ขาออก รับจาก มสธ. ส่งถึงปากซอยฝั่งถนนแจ้งวัฒนะ)
********จอดรถได้ในลานจอดรถที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้สำหรับงานแสดงธรรมนี้เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/LPPramoteMediaFund
ขอเชิญฟังธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมอาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญฟังธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมอาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Reviewed by Mindful News on 00:45:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.