คุณรู้หรือไม่ว่า คำสอนของพระพุทธองค์ในช่วง200ปีแรก หลังพุทธปรินิพพาน ไม่เคยถูกจดไว้แต่ใช้วิธีท่องจำเขาเรียกว่า มุขปาฐะ

ชาวพุทธน้อยคนมาก ที่จะรู้ว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าในช่วง 200 ปีแรก หลังจากพุทธปรินิพพาน ไม่เคยถูกจดไว้ แต่ใช้วิธีท่องเอา เขาเรียกว่า "มุขปาฐะ" หลังจากนั้นจึงค่อยใช้วิธีจารลงบนใบลานบ้าง ม้วนผ้าบ้าง ม้วนกระดาษบ้าง แผ่นไม้บ้าง ฯลฯ

แล้วทราบไหมว่า พระไตรปิฏกฉบับไทย มีถึง 45 เล่ม

แล้วทราบไหมว่า สมัยที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ถูกทำลายโดยมุสลิมเติร์ก ใช้เวลาเผาตำราทางพระพุทธศาสนาเป็นเดือนๆจึงหมด

แล้วคิดว่าคำสอนตั้งมากมายขนาดนั้น จะต้องใช้พระภิกษุแบ่งกันท่องจำกี่รูป ถึงจะจำหมด เพราะเป็นไปได้ยากมากที่รูปเดียวจะจำได้หมด (ข่าวว่ามีพระพม่าจำได้ทั้งหมด แต่มีไม่กี่รูป)

แล้วการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในที่ต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ใช้พระแค่เพียงรูปเดียวหรือเพียงไม่กี่รูป เพราะเป็นนโยบายของพระพุทธเจ้า แล้วจะเอาผู้ทรงพระไตรปิฎกไปด้วยทุกที่คงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะสมัยโบราณเขาเดินไป ไม่ได้ขึ้นเครื่องไป

ขนาดสมัยนี้ เป็นยุคดิจิตอล ก็ยังมีเหตุการณ์เซอร์ฟเวอร์ล่ม ข้อมูลหาย ในสมัยโบราณ ข้อมูลที่อยู่ในสมองคน กับอยู่ในใบลาน พิมพ์บนแผ่นกระดาน ยามที่พระพุทธศาสนามีภัย ยิ่งขนย้ายลำบาก โอกาสสูญหาย ถูกทำลาย ยิ่งมีมาก ถ้าคนตายก็จบเลย

นี่ผ่านมา 2,600 กว่าปี จะให้พุทธวจนะ สมบูรณ์ครบถ้วน เหมือนเมื่อศักราช 0 คงจะเป็นไปไม่ได้ ชาวพุทธที่ยึดติดกับตัวหนังสือ ไม่ได้เผื่อใจสำหรับข้อบกพร่องผิดพลาดตกหล่นจากการผ่านกาลเวลาอันยาวนาน หากยึดติดจนถึงขั้นทำลายคนเห็นต่าง จริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาไม่ต่างจากพวก ISIS ที่ยึดเอาตัวหนังสือเป็นพระเจ้า แล้วใช้ความเชื่อนั้นทำลายคนอื่นที่คิดไม่เหมือนตน

ไม่ว่าศาสนาหรือความเชื่อใดๆ ถ้าเอาความเชื่อเป็นสรณะ สุดท้ายจะทำให้เป็นคนจิตใจคับแคบ พร้อมที่จะทำร้ายทำลายคนที่เห็นต่างเสมอ เพราะไม่ได้ใช้สติปัญญา ต่อให้ปวารณาเป็นพุทธ แต่การปฏิบัติตัว ยังห่างจากความเป็น "พุทธะ" มาก

ที่มา สภากาแฟ J.Mhin

น้ำตาคัมภีร์ใบลาน

https://youtu.be/Shpc-8ll_Ng
คุณรู้หรือไม่ว่า คำสอนของพระพุทธองค์ในช่วง200ปีแรก หลังพุทธปรินิพพาน ไม่เคยถูกจดไว้แต่ใช้วิธีท่องจำเขาเรียกว่า มุขปาฐะ คุณรู้หรือไม่ว่า คำสอนของพระพุทธองค์ในช่วง200ปีแรก หลังพุทธปรินิพพาน ไม่เคยถูกจดไว้แต่ใช้วิธีท่องจำเขาเรียกว่า มุขปาฐะ Reviewed by janjaoka pim on 15:35:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.