เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 23 โรงเรียน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 23 โรงเรียน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท
ขอกราบนอบน้อมสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพยิ่ง
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 23 โรงเรียน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 23 โรงเรียน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท Reviewed by Jira Dhamma on 08:38:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.