พระเคยโดนระเบิดใน 3จว ชายแดนใต้ เตือนชาวพุทธเคารพผู้ใหญ่พระเคยโดนระเบิดเตือนชาวพุทธเคารพผู้ใหญ่ เชื่อคนจ้องทำลายไม่สำเร็จ พ้อไม่ช่วยก็อย่าทำแตกแยก
พระครูวิเชียรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอรามัน จ.ยะลา วัดวชิรปราการ เปิดใจถึงสถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบันว่า กลุ่มคนที่จ้องทำลายองค์กรสูงสุดทางพระพุทธศาสนา เพราะไม่มีความเคารพในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม (มส.) ถ้าไม่มี มส.พระพุทธศาสนาถูกทำลายไปแล้ว ภัยที่น่ากลัวที่สุดคือภัยภายใน เพราะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย สิ่งนี้อาจทำให้พระพุทธศาสนาล่มสลายได้ แต่เชื่อว่าด้วยบุญบารมีของพระผู้ใหญ่ทุกรูป จะทำให้คนคิดทำลายพระพุทธศาสนาทำไม่สำเร็จ และคนส่วนใหญ่ก็คงไม่เอาด้วย

เจ้าคณะอำเภอรามัน กล่าวอีกว่า หากมีความพยายามล้มคณะสงฆ์ก็พร้อมมาที่กรุงเทพเพื่อรักษาองค์กรสูงสุดคือมหาเถรสมาคม ส่วนบางกลุ่มที่บอกว่าตนเองเป็นชาวพุทธแต่ไม่เคยมาช่วยเหลือทาง4จังหวัดชายแดนภาคใต้เลย ไม่ช่วยไม่ว่าแต่อย่ามาทำลาย อย่ามาอยู่เบื้องหลัง

สำหรับพระครูวิเชียรกิตติคุณ ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะอำเภอรามัน เจ้าอาวาสวัดวชิรปราการ จังหวัดยะลา เคยประสบเหตุถูกวางระเบิดขณะออกบิณฑบาต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2548 จนเป็นเหตุให้ท่านได้รับบาดเจ็บสาหัส และเจ้าหน้าที่ทหารบาดเจ็บ 5 นาย ถือว่าท่านเป็นพระมหาเถระที่สำคัญรูปหนึ่งที่หยัดสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารและชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย
“สมัยก่อนพุทธศาสนาอยู่ได้ก็อาศัยพระสงฆ์เป็นผู้ชี้แนะ เป็นแนวหน้าในการอาศัยอยู่ในสังคม ถ้าวัดไม่มีพระสงฆ์สังคมจะอยู่อย่างไร ปัจจุบันมีหลายวัดที่ช่วยเหลือสังคม แต่เขากลับมองในสิ่งที่ไม่ดี และที่สำคัญที่สุดพระยังต้องช่วยเหลือสังคม ไม่ใช่เป็นภาระ ท่านต้องทำหน้าที่ของความเป็นพระ ให้ธรรมะแก่ญาติโยม คือให้สติญาติโยมให้ประพฤติดีประพฤติชอบ อยู่ในระเบียบแบบแผนของพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
ที่มา บทสัมภาษณ์ : เพจ ตื่นเถิดชาวพุทธ
พระเคยโดนระเบิดใน 3จว ชายแดนใต้ เตือนชาวพุทธเคารพผู้ใหญ่ พระเคยโดนระเบิดใน 3จว ชายแดนใต้ เตือนชาวพุทธเคารพผู้ใหญ่ Reviewed by Jira Dhamma on 06:44:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.