6 มี.ค. 2016 - องค์ดาไล ลามะ - เทศน์ ณ ศูนย์พุทธศาสนาเดียร์พาร์ค อเมริกา
6 มี.ค. 2016 - องค์ดาไล ลามะ - เทศน์ ณ ศูนย์พุทธศาสนาเดียร์พาร์ค อเมริกา
บรมครูที่ยิ่งใหญ่ แห่งอดีต ได้แก่ พระพุทธองค์
และท่านนาคารชุน ไม่ได้อยู่กับเราแล้ว
ทว่าคำสอนของท่าน คงอยู่มากว่า 2000 ปี
ในฐานะ ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของ
พระพุทธเจ้า ศากยมุนี
อาตมา ภูมิใจที่จะคิดว่า
ตนเองคือ พระสงฆ์ ธรรมดาๆรูปหนึ่ง
และ ภูมิใจที่จะคิดว่า
ตนเอง คือ ศิษย์ท่านนาคารชุน
ครู นักคิด นักปรัชญา นักตรรกวิทยา
ทั้งหลาย ไม่ได้พึงพิงคำสอนของพระพุทธเจ้า
เพียงเพราะว่า เป็นพระพุทธวัจจนะ
แต่ท่านเหล่านั้น ได้วิเคราะห์และใคร่ครวญ
คำสอนเหล่านั้น
พระพุทธองค์ทรงชี้แนะว่า
พระสงฆ์และผู้รู้ทั้งหลาย ผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตามท่าน
จงตรวจสอบสิ่งที่ท่านพูดด้วยเหตุผล
ครูบาอาจารย์แห่งอินเดีย อธิ
ท่านนาคารชุน ท่านจันทรากีรติ
ท่านพุทธปาลิตา และท่านภาวะวิเวกขะ
ได้ทำเช่นที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะ
----------------
The great masters of the past like the Buddha himself and Nagarjuna are no longer with us, but their teachings have survived for more than 2000 years.
“As a follower of Buddha Shakyamuni, I am proud to think of myself as a simple Buddhist monk, just as I am also proud to consider myself a student of Nagarjuna. These great teachers, great thinkers, great philosophers and logicians did not rely on the Buddha’s teachings just because they were his own words; they analysed and investigated them. The Buddha advised that monks and scholars who followed him should examine what he said in the light of reason. Subsequent Indian teachers like Nagarjuna, Chandrakirti, Buddhapalita and Bhavaviveka did just that.
His Holiness the Dalai Lama speaking at the Temple at Deer Park Buddhist Center in Madison, WI, USA on March 6, 2016. Photo/Sherab Lhatsang
6 มี.ค. 2016 - องค์ดาไล ลามะ - เทศน์ ณ ศูนย์พุทธศาสนาเดียร์พาร์ค อเมริกา 6 มี.ค. 2016 - องค์ดาไล ลามะ - เทศน์ ณ ศูนย์พุทธศาสนาเดียร์พาร์ค อเมริกา Reviewed by Jira Dhamma on 10:18:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.