มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 21 ประเทศไทยเป็นเอกราชอยู่ได้เพราะอะไร

 มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 21

ประเทศไทยเป็นเอกราชอยู่ได้เพราะอะไร

ในประเทศไทย พระพุทธเจ้ามีจริง ๆ ในที่ลับ ๆ ประเทศนิดเดียวเท่านี้แหละเป็นเอกราชอยู่ได้ ปืนผาหน้าไม้ทำกับเขาไม่เป็น เรือแพนาวา เรือยนต์กลไฟต่อไม่ได้ทั้งนั้น แต่ว่าเป็นเอกราชได้ แปลกเหลือเกิน เป็นเอกราชได้ด้วยอะไร

นี่เป็นเอกราชด้วยพุทธศาสนา ด้วยพระพุทธเจ้าท่านคอยดูแลแก้ไข รักษาชาติศาสนาของท่านไว้ ให้ศาสนาดำรงอยู่ เพราะหมดทั้งชมพูทวีป ศาสนาเดียวนี้มาแน่นหนาอยู่ในเมืองไทยเท่านั้น ศาสนาฝ่ายเขมรในปกครองของฝรั่งเศส การประพฤติผิดธรรมผิดวินัยมากแล้ว พม่าอยู่ในปกครองของอังกฤษ ประพฤติผิดธรรมผิดวินัยมากแล้ว เขาไม่ได้เป็นศาสนูปถัมภกทีเดียว เพียงแต่เขาไม่ได้ทำลายเท่านั้น

ส่วนพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นเอกราชอยู่ร่ำไป รักษาพุทธศาสนาให้ถาวรดำรง คงที่ ดีขึ้นเป็นลำดับไป

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์ : กัณฑ์ 6 หน้า 11

ที่มา   ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 21 ประเทศไทยเป็นเอกราชอยู่ได้เพราะอะไร  มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 21  ประเทศไทยเป็นเอกราชอยู่ได้เพราะอะไร Reviewed by janjaoka pim on 22:10:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.