โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 7 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5-บุญ-บาป-
บุญบาปนี้เป็นคู่ คือ เงา
เงานั้นไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้น
คันเฮาพาเล่นพามันเต้นแล่น 
พามันแอะแอ่นฟ้อนเงานั้นแอ่นนำ
เฮานั่งยองย่อเงาก็นั่งลงนำ
ยามเฮาเอาหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วย
คันเฮาโตนลงห้วยภูเขาหลายหลั่น
ขึ้นต้นไม้ผาล้านด่านเขา
เงาก็ตามเลี้ยวเก๊าะเกี่ยวพันธนัง
บ่ได้มียามเหินห่างไกลกันได้
อันนี้สันใดแท้ทั้งสองบุญบาป
มันก็ติดต่อก้นนำส้นผู้ทำ นั้นแหล่ว
-------------------------
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 7
"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"
ปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 6-16 มีนาคม 2559
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
‪#‎พระวิทยากรกลุ่ม‬ "ใต้ร่มพุทธธรรม" ‪#‎สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม‬ และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ‪#‎วัดสระเกศ‬ ราชวรมหาวิหาร

ที่มา: สนง. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 7 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5 โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 7 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5 Reviewed by Jira Dhamma on 04:29:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.