พระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ หนุนสมเด็จวัดปากน้ำเป็นพระสังฆราช เหตุเป็นที่เคารพศรัทธาชาวพุทธ


ติงรัฐสนองไม่สนองมติมหาเถรเท่าที่ควร พร้อมขอให้ยึดกฎหมายและพระธรรมวินัย

พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง กล่าวถึงสถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบันว่า ปัจจุบันพระศาสนามีภัยรอบด้าน โดยเฉพาะกับผู้บริหารคณะสงฆ์ การฝ่าวิกฤติครั้งนี้ต้องยึดองค์กรสูงสุดคือมหาเถรสมาคม (มส.)เป็นหลัก เพราะการทำงานของท่านยึดหลักกฎหมาย ยึดหลักพระธรรมวินัย พระสงฆ์ต้องฟังผู้ปกครอง ถ้ามีกลุ่มบุคคลมองในแง่ลบหรือสร้างปัญหา ต้องช่วยกันปกป้องและแก้ข่าว สาธุชนได้ยินข่าวอะไรมาต้องไตร่ตรองให้ดี เพราะคนที่มุ่งร้ายและก่อความไม่สงบนี้ จะหาข้อผิดเล็กๆน้อยๆมาโจมตี อะไรที่เป็นเสี้ยนหนามต้องป้องกัน อย่าให้เขาหาช่องมาเป็นเหตุมาสร้างความวุ่นวายได้ง่ายๆ

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีมหาเถรสมาคมมีมติเสนอนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นสมเด็จพระสังฆราชว่า ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯเป็นที่เคารพรักและศรัทธาของคณะสงฆ์ มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา เคยปฏิบัติงานเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เคยเป็นเจ้าคณะภาค7 ท่านมีเมตตาดูแลพระสงฆ์สามเณรเหมือนพ่อดูแลลูก สอนให้ยึดมั่นในพระธรรมวินัย โดยเฉพาะครั้งที่ดำรงตำแหน่งแม่กองบาลีสนามหลวง ท่านส่งเสริมสนับสนุน พระสงฆ์ สามเณร เรียนบาลีนักธรรม ซึ่งท่านบอกว่าเป็นรากแก้วของพระศาสนา พระศาสนาจะมั่นคงรุ่งเรืองได้เพราะการเรียนนักธรรมบาลีเป็นเบื้องต้น จึงอยากให้รัฐบาลตัดสินตามมติของมหาเถรสมาคม แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้สนองเท่าที่ควร ปัญหาจึงเกิดอย่างที่เห็น ยิ่งเก็บไว้นานเท่าไหร่ปัญหาก็มากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นรัฐควรปฏิบัติตามมติของมหาเถรสมาคม

“การรักษาพระพุทธศาสนานั้นต้องรักษากันหลายฝ่าย อะไรที่เป็นเสี้ยนหนามต่อพระพุทธศาสนาอยากให้ท่านช่วยกันป้องกัน อย่าให้คนอื่นหาช่องมาตีเอาง่ายๆ จะเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวาย ยุ่งยาก เพราะว่าคนเราจะให้มีความเห็นพร้อมกันคงยาก ฉะนั้นขอให้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เข้าใจ และยึดหลักการปฏิบัติธรรมเนียมที่เราสืบทอดกันมาจากครูบาอาจารย์ ก็จะรักษาพระศาสนาไว้ได้”

ที่มา: ตื่นเถิดชาวพุทธ - Wake Up Buddhist
พระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ หนุนสมเด็จวัดปากน้ำเป็นพระสังฆราช เหตุเป็นที่เคารพศรัทธาชาวพุทธ พระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ หนุนสมเด็จวัดปากน้ำเป็นพระสังฆราช เหตุเป็นที่เคารพศรัทธาชาวพุทธ Reviewed by Jira Dhamma on 03:04:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.