ภาพมงคล : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯ เยี่ยมเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช
ภาพมงคล : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯ เยี่ยมเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ภาพจาก Watpaknam.bkk
ภาพมงคล : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯ เยี่ยมเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช ภาพมงคล : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯ เยี่ยมเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช Reviewed by Jira Dhamma on 04:55:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.