"เจ้าคณะบันนังสตา" เตือนสติใช้วิจารณญาณข่าวโจมตีมหาเถร


"เจ้าคณะบันนังสตา" เตือนสติใช้วิจารณญาณข่าวโจ
มตีมหาเถร
ลั่น! หากล้มคณะสงฆ์พร้อมออกมาปกป้องร่วมกับชาวพุทธทั่วประเท


พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา วัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เปิดใจถึงกรณีพระ1รูปฆราวาส1คน โจมตีการทำงานของมหาเถรสมาคม(มส.)ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะขาดความกตัญญูกตเวที ไม่เคารพผู้ใหญ่ ถือตนว่าใหญ่ไม่ยอมรับใคร ถ้าไม่มีการเคารพกันสังคมก็เดือดร้อนวุ่นวาย ประเทศของเรามีการปกครองสงฆ์กันเป็นลำดับ การโจมตีพระผู้ใหญ่อย่างนี้ถือว่าไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ บางเรื่องไม่จำเป็นต้องถึงมหาเถรสมาคมก็เคลียร์ได้ มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสูงสุด ถ้าเราเคารพผู้ใหญ่สังคมก็จะสงบสุขร่มเย็นตลอดไป

“ฝากถึงสาธุชนทุกท่านว่าหากได้ยินข่าวใดๆจงใช้วิจารณญาณ ใช้ความรอบคอบ ใช้สติสัมปชัญญะในปักใจเชื่อว่าอะไรควรอะไรไม่ควร และที่สำคัญคือจงให้ความเคารพนับถือพระเถระผู้ใหญ่ทุกรูป เพราะท่านประพฤติปฏิบัติตนมาจนตราบเท่าชีวิตแล้ว ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าคุณกันก็ด้วยความประพฤติที่ดี เพราะฉะนั้นเราจงให้ความเคารพนับถือท่าน และหากมีความพยายามล้มคณะสงฆ์ ล้มมหาเถรสมาคมอาตมาจะขึ้นขึ้นไปรวมกับพระสงฆ์ที่กรุงเทพแน่นอน อยากจะบอกว่าทางปักษ์ใต้นี้ศาสนาอิสลามรุกล้ำรุกรานมาจนเราจะอยู่ไม่ได้แล้ว เราจะมัวทะเลาะกันอยู่ทำไม”

ส่วนที่มีการโจมตีเรื่องการทำบุญ เจ้าคณะอำเภอบันนังสตากล่าวว่า พระเรานี้ไม่ได้ยินดีในเงินและทอง แต่ยินดีในปัจจัย4ถามว่าผิดตรงไหน? ทุกคนเกิดมาต้องดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัย4เพราะฉะนั้นเรายินดีในปัจจัย4ไม่ผิด ส่วนเรื่องหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย ก็ขอให้ท่านทำดีต่อไป ท่านทำมาเป็นสิบๆปีก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไร พระสงฆ์เมืองไทยที่พร้อมจะร่วมเป็นร่วมตายกับท่านมีเยอ
"เจ้าคณะบันนังสตา" เตือนสติใช้วิจารณญาณข่าวโจมตีมหาเถร "เจ้าคณะบันนังสตา" เตือนสติใช้วิจารณญาณข่าวโจมตีมหาเถร Reviewed by Jira Dhamma on 07:35:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.