สารจากใจ พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด
เป็นมากกว่า "คำขอบคุณ"
จากพระชายแดนใต้
ที่เอ่ยจากใจแทนชาวพุทธทุกคนฯ
"...ขอบคุณ พระครูสิริวิหารการ สมจิตร เพื่อชีวิตดีงาม ที่นำคณะลงมาพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมี กิตติเมธี เพื่อชีวิตดีงาม พระมหาชวัญชัย กิตติเมธี และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ที่ร่วมคณะลงมาด้วย โดยการลงพื้นที่เพื่อ ‪#‎เยี่ยมพระพบปะโยม‬ ได้เริ่มจากวัดช้างไห้ จ.ปัตตานี ได้พบปะพูดคุยกับทหาร พูดคุยกับพระมหาสุชาติ อนาลโย และพระมหาจิตต์ วรปญฺโญ เพื่อพูดคุยความเป็นอยู่ของพระชายแดนใต้ ให้พระจากกรุงเทพได้รับรู้ ก่อนมีวาทะเด็ดของพระมหาจิตต์ ที่ว่า ‪#‎คราบน้ำตาชาวพุทธ‬ ‪#‎อย่าถามว่าเป็นอยู่สบายดีไม่อยู่อย่างไร‬ ‪#‎ขอให้ท่านลงมาเอง‬ ก่อนเข้ากราบท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดช้างไห้
ก่อนเดินทางสู่จังหวัดยะลาเพื่อกราบพีะเดชพระคุณรองเจ้าคณะจังหวัดยะลาที่ ‪#‎วัดนิโรธสังฆาราม‬จ.ยะลา เพื่อพูดคุยสอบถามปรึกษาหาแนวทางการทำงาน พร้อมพูดคุยกับพระครูสมุห์พิสิทธิ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีนคร อ.ธารโต จ.ยะลา ท่านได้นำคณะไปเยี่ยมชมวัดศรีนครที่ท่านกำลังพัฒนา ได้พูดคุยกับคณะญาติโยมวัดศรีนครพูดให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ก่อนเดินทางกลับเข้าจังหวัดปััตานี เพื่อกราบ พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี จำวัดที่วัดตานีนรสโมสร เช้ามา
‪#‎ท่านเจ้าคุณนำออกรับบิณฑบาตร‬ และนิมนต์ให้อยู่ร่วมกิจกรรมวันพระ ที่วัดตานีนรสโมสร ก่อนพูดคุยกับญาติโยม ได้เดินพาพระมหาขวัญชัยไปชมศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ‪#‎ได้พูดคุยกับทหารที่หน้าศาลเจ้าแม่‬ ก่อนเดินทางไปวัดห้วยเงาะ และท่านพระครูสิริวิหารการ ได้มาส่งที่วัดหัวควน จ.ปัตตานี โดยได้มีทหารมาพัก ได้พูดคุยและถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนท่านจะเดินทางสู่วัดลำไพลเพื่อร่วมไว้อาลัยการจากไปของโยมที่โดนยิง ซึ่งไม่ได้เดินทางไปด้วยเนื่องจากพรุ่งนี้ต้องทำหน้าที่‪#‎พระนิสิต‬ เพื่อนสอบปลายภาค
จากใจ
หลวงกวาง
พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้


สารจากใจ พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สารจากใจ พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ Reviewed by Mindful News on 11:18:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.