กำหนดการจัดงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๓๒
กำหนดการจัดงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๓๒
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.
..........................................................................
๐๕.๐๐ น. เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนและบริการอาหารเช้า
๐๘.๐๐ น. พิธีเปิดงานโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
๐๘.๒๐ น. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
วัดป่าเจริญธรรม อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี
แสดงธรรมเรื่อง “วิธีละขันธ์ ๕”
๐๙.๓๐ น. นำเจริญจิตตภาวนา ๒๐ นาที ถวายสังฆทาน
๑๐.๐๐ น. พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ
สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ. พล จ. ขอนแก่น
แสดงธรรมเรื่อง “สัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติธรรม
ถวายผ้าป่า สร้าง "พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์"
๑๑.๒๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. ดร.สนอง วรอุไร บรรยายธรรม เรื่อง “ชีวิตพิชิตสุข”
๑๔.๑๐ น. พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ
อาศรมน้อมสู่ใจ จ. ราชบุรี
แสดงธรรมและนำเจริญจิตตภาวนา เรื่อง “หักหอกเป็นดอกไม้”
๑๕.๒๐ น. ถวายสังฆทาน และปิดงาน
..................................
ถ่ายทอดสด ผ่านทาง kanlayanatam TV
ทาลิงค์ http://www.kanlayanatam.com/ktv1.htm
ใน .. เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม ..
รายละเอียดและแผนที่จัดงานค่ะ
http://www.kanlayanatam.com/event/32/schedule.htm
กำหนดการจัดงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๓๒ กำหนดการจัดงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๓๒ Reviewed by Jira Dhamma on 09:04:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.