หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม หน้าที่ ๑๘๑ ผู้เขียน หลวงพ่อปราโมทย์


การที่เราทำผิดศีล ๕
เพราะมันผิดออกมาจากใจก่อน
ใจมันถูกกิเลสครอบงำ
ดังนั้น ถ้าเรามีสติ
คอยรู้ทันจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆ
กิเลสครอบงำจิตใจไม่ได้
ก็ไม่ผิดศีลหรอก
ศีลชนิดนี้ คือจิตเป็นปกติ
จิตไม่ถูกกิเลสครอบงำ
เช่น ตามองเห็นสาวสวย เกิดความรู้สึกชอบ
มีสติรู้ทันจิตของตัวเองว่ามีราคะเกิดขึ้นแล้ว
พอราคะดับไป ก็ไม่ไปหลอกลวงอะไรเขา
ไม่ทำผิดศีล
เป็นศีลอัตโนมัติที่เกิดจากการสำรวมอินทรีย์
เรียกว่า อินทรียสังวรศีล
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
กราบหลวงพ่อปราโมทย์ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
Cr.หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม
หน้าที่ ๑๘๑

หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม หน้าที่ ๑๘๑ ผู้เขียน หลวงพ่อปราโมทย์ หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม หน้าที่ ๑๘๑ ผู้เขียน หลวงพ่อปราโมทย์ Reviewed by Jira Dhamma on 07:08:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.