งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๒ อบรมวิปัสสนากรรมฐาน – อ. สุภีร์ ทุมทอง

งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๒
อบรมวิปัสสนากรรมฐาน – อ. สุภีร์ ทุมทอง 
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี 
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ที่มา: Kanlayanatam
งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๒ อบรมวิปัสสนากรรมฐาน – อ. สุภีร์ ทุมทอง งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๒ อบรมวิปัสสนากรรมฐาน – อ. สุภีร์ ทุมทอง Reviewed by Mindful News on 02:13:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.