“สมาคมตำรวจ” ยืนยัน พระเมธีธรรมาจารย์แสดงออกถูกต้อง พร้อมสนับสนุนคณะสงฆ์พิทักษ์พุทธศาสนา

“สมาคมตำรวจ” ยืนยัน พระเมธีธรรมาจารย์แสดงออกถูกต้อง พร้อมสนับสนุนคณะสงฆ์พิทักษ์พุทธศาสนาพระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร) เปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊ค พระเมธีธรรมาจารย์ - เจ้าคุณประสาร ว่า ได้มีหนังสือส่งมาจากสมาคมตำรวจ เรื่อง สนับสนุนการยืนหยัดยึดมั่นในหลักการเพื่อพิทักษ์พุทธศาสนา ซึ่งลงนามโดย พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช นายกสมาคมตำรวจ และอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า

ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่บุคลลบางคนและบางกลุ่ม ได้มีพฤติการใส่ร้าย จาบจ้วง พระเถระชั้นผู้ใหญ่ คัดค้านมติมหาเถรสมาคม รวมทั้งฉวยโอกาสผลักดัน เพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายอำนาจการปกครองคณะสงฆ์ มาโดยลำดับ ซึ่งพระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้พยายามห้ามปรามและระยับยับยั้งการตอบโต้ เพื่อมิให้เป็นเงื่อนไขแห่งความวุ่นวายในบ้านเมือง มีเพียงพระคุณเจ้า พระเมธีธรรมาจารย์ และพระภิกษุจำนวนมากแสดงออกถึงการคัดค้านพฤติการดังกล่าว แต่กลับได้รับการปฏิบัติจากฝ่ายที่มีอำนาจ พยายามใช้แนวทางขของกฎหมายพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับพระคุณเจ้าและคณะภิกษุสงฆ์ ที่แสดงออกโดยการร่วมสวดพระพุทธมนต์ที่พุทธมณฑล กระผมได้ติดตามข่าวสารข้อมูล ข้อเท็จจริงมาโดยตลอด เห็นว่าพระคุณเจ้าฯและคณะสงฆ์ดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้อง เหมาะสม อยู่ภายในกรอบแห่งการแสดงออกโดยสงบและรักษาสิทธิเสรีภาพโดยสมควรเหมาะสมแล้ว จึงนมัสการมาเพื่อยืนยัน สนับสนุนพระคุณเจ้าพระเมธีธรรมาจารย์และคณะสงฆ์ดังกล่าวอย่างจริงใจ ในการแสดงออกที่สงบสันติโดยใช้หลักการทั้งทางธรรมวินัย กฎหมายและความถูกต้องเป็นธรรมอย่างแข็งขันเพื่อพิทักษ์พุทธศาสนาไว้ให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไป

ที่มา: #NEWSROOM #TV24
“สมาคมตำรวจ” ยืนยัน พระเมธีธรรมาจารย์แสดงออกถูกต้อง พร้อมสนับสนุนคณะสงฆ์พิทักษ์พุทธศาสนา “สมาคมตำรวจ” ยืนยัน พระเมธีธรรมาจารย์แสดงออกถูกต้อง พร้อมสนับสนุนคณะสงฆ์พิทักษ์พุทธศาสนา Reviewed by Mindful News on 03:38:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.