เรื่อง ชี้แจงข้อมูล พระวิราธูไม่ได้รับรางวัล

เรื่อง ชี้แจงข้อมูล พระวิราธูไม่ได้รับรางวัล
เรียน สื่อมวลชน, นักวิชาการ ทุกท่าน

ตามที่ปรากฏข่าวเรื่องพระวิราธู รับรางวัลทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงดังนี้

องค์กรผู้นำพุทธโลก (World Alliance of Buddhist Leaders ) เป็นผู้จัดมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ณ ห้องประชุม AIT Conference Center เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา (ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายแต่อย่างใด)

รางวัลผู้นำพุทธโลก เป็นรางวัลที่มอบให้กับ พระ, บุคคล, องค์กร ที่มีผลงานการเผยแผ่, ปกป้อง, ฟื้นฟู พระพุทธศาสนาอย่างโดดเด่น เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับชาวพุทธ จนกระทั่งเกิดความร่วมมือในการทำงานเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ของหมู่ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ การจัดงานได้จัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยมีผู้รับรางวัลในปีนี้จาก 52 ประเทศ รวม 234 รูป/บุคคล/องค์กร (รวมรางวัลผู้นำยุวพุทธโลก ในประเภทเยาวชนด้วย)

องค์กรผู้นำพุทธโลก ไม่ได้มอบรางวัลให้ พระวิราธู จากเมียนมาร์  แต่มอบให้องค์กรสันติภาพ มะบะตะ แห่งสหภาพเมียนมาร์ ในฐานะที่มีผลงานดังนี้

1. ผลงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในเมียนมาร์ เมื่อปีที่แล้ว ตั้งแต่เดือน สิงหาคม  2558 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก อาทิในรัฐยะไข่ , เขตสกายน์ เป็นต้น

2. การดูแลผู้หญิงชาวพุทธที่โดนทำร้าย โดยเฉพาะในพื้นที่ รัฐยะไข่ , มะริด ซึ่งชาวพุทธส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนเมื่อพ่อแม่ได้ให้บุตรสาว แต่งงานกับสามีซึ่งเป็นศาสนิกอื่น แล้วหญิงชาวพุทธต้องเปลี่ยนศาสนา และนำมาซึ่งความยากลำบากในชีวิตครอบครัวอีกมากมาย รวมถึงการดำรงตนในสถานะทางสังคม แห่ง ประเทศเมียนมาร์

3. การจัดโรงเรียนสอนธรรมะให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ให้เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมของประเทศ รวมถึงความเข้าใจในแก่นของพระพุทธศาสนา

 4. รณรงค์ ไม่ให้มีการสร้างตึกสูงใหญ่ รอบๆ เจดีย์ ชเวดากอง หรือ Save Shwedagon เพื่อมิให้พระเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และเป็นที่เคารพของชาวพุทธทั่วโลก ถูกบดบัง และถูกรายล้อมด้วยตึกสูงใหญ่ จนรัฐบาลเมียนมาร์ ประกาศยกเลิก 5 โครงการใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2558 ที่ผ่านมา

5. ได้ผลักดัน พระราชบัญญัติ เพื่อความสามัคคี กลมเกลียว และความสงบสุข แห่งชาติ จนรัฐสภาเมียนมาร์ ประกาศใช้เป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งเนื้อหาทั้ง 4 ข้อเป็นผลดีต่อศาสนิกหลักทั้ง 4 ศาสนาในเมียนมาร์ โดยเฉพาะสตรีชาวพุทธที่พ่อแม่มีฐานะยากจน และต้องขายลูกสาวให้กับสามีที่เป็นศาสนิกอื่นไป เนื่อหาทั้ง 4 ข้อได้แก่ พ.ร.บ. ห้ามการสมรสระหว่างศาสนา , พ.ร.บ. จำกัดการเปลี่ยนศาสนา , พ.ร.บ. มีคู่ครองคนเดียว และ พ.ร.บ. ควบคุมประชากรที่บังคับให้ผู้หญิงบางส่วนต้องเว้นช่วง 3 ปี ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง

ด้วยผลงานการปกป้องพระพุทธศาสนาที่โดดเด่นดังกล่าว คณะกรรมการจึงมีมติเอกฉันท์ มอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ให้องค์กรสันติภาพ มะบะตะ แห่งสหภาพเมียนมาร์  โดยท่านประธานองค์กรคือพระมหาเถระ พระภัททันตะติโลกาภิวังสา (อายุ 77 ปี) ได้เดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทำความเข้าใจที่ถูกต้อง

นพ.พรชัย พิญญพงษ์
ประธานองค์กรผู้นำพุทธโลก
ประธานการจัดงาน
พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลกครั้งที่ 3

ภาพ : พระภัททันตะติโลกาภิวังสา ประธานองค์กรมะบะตะ สหภาพเมียนมาร์


เรื่อง ชี้แจงข้อมูล พระวิราธูไม่ได้รับรางวัล เรื่อง ชี้แจงข้อมูล พระวิราธูไม่ได้รับรางวัล Reviewed by janjaoka pim on 09:14:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.