เจ้าคุณเบอร์ลิน ชี้คุณพระพุทธศาสนา ที่หลายคนอาจหลงลืมไป
- วันนี้ ผมจะนำไปกราบ พระดี มีเมตตาสูงรูปหนึ่ง เพื่อรับเอาคติธรรมจากท่าน มาประดับสติปัญญาด้วยกันครับ.
- ที่ถือว่าท่าน เป็นกำลังหลักที่สำคัญ ในการทำหน้าที่พระธรรมทูตในต่างแดนสำคัญรูปหนึ่ง.
- ท่านได้ทำหน้าที่เชื่อม และสืบสายสัมธ์ พุทธศาสนา ระหว่างไทย-อินเดีย ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน.
- ถ้าเทียบกับเจ้าคุณเบอร์ลิน หากท่านเป็นเจ้าอาวาส ผมก็เท่ากับเณรละครับ.
- นั้นคือ ท่านเจ้าคุณวีรยุทธ หรือ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล 
- เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา 
- เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินารา 
- เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ที่ประเทศอินเดีย ครับผม..
.................
- จริง ๆ แล้ว เมื่อวานนี้ ท่านเจ้าคุณเทพ ฯ วีรยุทธ ท่านได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ปัญหาสงฆ์ ปัญหาทางสังคมทางศาสนา 
ที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยขณะนี้ ได้ละเอียด ได้อย่างชัดแจ้งทีเดียว.
- โดยเฉพาะเรื่องรู้คุณ หรือ การกตัญญู ต่อพระรัตนตรัย และเน้นการแผ่เมตตาให้กัน และท่านพูดยาวมากในครั้งนี้.
- เป็นการพูดจากคนที่มีประสบการณ์สูง ที่ผ่านทำงานมามาก 
ทั้งด้านสังคม ศาสนา ทั้งใน และต่างประเทศ 
ท่านเป็นผู้ที่ถ่ายทอดช่วงต่อประวัติพุทธศาสนาอินเดีย-ไทย 
ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย.
................
- ซึ่งในการพูดครั้งนี้หากผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วน 
หรือแม้แต่ชาวไทย ชาวพุทธทุกคน หากได้นำไปพิจารณา จะมีประโยชน์มาก.
- แต่ทำไมสื่อไทยรายรายข่าวเพียงนิดเดียว ตัดตอนมาแค่สั้น ๆ ก็ไม่รู้ อ่านแล้วแทบไม่เข้าใจ.
- วันนี้ผมจะนำไปเอาประโยชน์สาระตรงนี้กันครับ.
.............................
ก่อนอื่นจะต้องขอบอกว่า......
- คนไทยไปอินเดียหากได้พบเจ้าคุณเทพฯ ถือว่าได้รับเกียรติจากแผ่นดินพระพุทธเจ้า. 
- ท่านเจ้าคุณเทพฯ นั้น ต้องถือว่ามีอิทธิพลทางความคิดกับคนไทยทุกระดับ. 
- มีคนเคารพนับถือมาก ท่านมีงานเขียน งานบรรยายมายาวนาน ส่วนมากจะเกี่ยวกับแดนพุทธภูมิ. 
- โดยเฉพาะผู้ใหญ่ บ้านเรา หากใครไปอินเดีย หากไม่ได้เจอ ไม่ได้พบ ไม่ได้สนทนา ไม่ได้ฟังเจ้าคุณเทพฯ พูด. 
- มีการกล่าวว่า เหมือนมายังไม่ถึงอินเดีย. 
- ดังนั้น คณะผู้ใหญ่ของเมืองไทย จึงต้องระบุทุกคณะว่า ให้ได้กราบเจ้าคุณเทพ ให้ได้.
...................................
วันนี้ มาเอาสาระประโยชน์ จากการพูดของท่านกันครับ.
"พระเทพโพธิวิเทศ" เตือนชาวพุทธ-รัฐบาล 
นึกถึงคุณสงฆ์อันเป็นเสาหลักคู่บ้านเมือง
หัวหน้าพระธรรมทูตวายประเทศอินเดีย-เนปาล 
ท่านพูดไว้เมื่อ 27.02.2016 
"""""""""""""""""""""""
- ท่าน ให้ธรรมะถึงชาวพุทธ ฝ่ายรัฐบาล ตุลาการ นิติบัญญัติ 
ให้นึกถึงคุณพระสงฆ์ เสาหลักบ้านเมือง บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาติมาตลอด. 
- ฝากให้มองเห็นคุณ จะไม่เดือดร้อน เบียดเบียนซึ่งกันและกัน.
- ท่านว่า ในทุกเช้าที่วัดไทยพุทธคยา จะมีสวดมนต์แผ่เมตตา 
ตนจะนำพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน หันหน้ามายังประเทศไทย. 
- แผ่เมตตาให้แผ่นดินไทยสงบร่มเย็น. 
- ถึงพระประมุขแห่งชาติ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองแผ่นดิน. 
................
ท่านพูดต่อไปว่า........
- ได้แผ่เมตตา ไปถึงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ผู้นำสงฆ์ ผู้ดูแลวิญญาณในการให้ธรรมะกับบุคคลทั้งแผ่นดิน. 
- รวมถึงแผ่เมตตาให้แก่ ผู้บริหารบ้านเมืองสนองคุณแผ่นดินทั้งฝ่ายรัฐบาล ตุลาการ และนิติบัญญัติ. 
- นอกจากนี้ ขอฝากธรรมะถึงทุกฝ่าย พุทธบริษัททั้งหลาย โลกนี้จะอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบ ต้องอาศัยความรู้คุณของกันและกัน. 
- ในเรื่องของพระศาสนา ให้รู้คุณพระรัตนตรัย คุณพระพุทธ คือ พระพุทธศาสนาที่ พระมหากษัตริย์และคนไทยทุกคนให้ความเชื่อมั่น เชื่อถือ. 
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่องค์พระมหากษัตริย์นับถือ. 
- มีพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธประธานของประเทศ. 
- นึกถึงคุณพระธรรม ประเทศไทยสงบร่มเย็น. 
.......................
- เพราะคนไทยเข้าถึงหลักธรรม คือ การไม่เบียดเบียน ให้อภัยเข้าถึงประโยชน์ที่จะมีร่วมกันมาเป็นข้อปฏิบัติ. 
- ประการสุดท้าย คือ พระสงฆ์ ขอให้ทุกฝ่าย ฝ่ายทั้งรัฐบาล ตุลาการ นิติบัญญัติ. 
- ระลึกถึง พระสงฆ์ว่า เป็นสถาบันหนึ่งที่คู่บ้านคู่เมืองมาตลอด ช่วยบ้านเมืองบำเพ็ญประโยชน์ด้วยดีมาตลอด. 
- ก็ให้นึกถึงคุณของท่านที่ท่านเป็น หลักให้แก่บ้านเมืองตลอดมา. 
- ถ้าเราเข้าถึงคุณกันอย่างนี้ ทุกอย่างจะร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีความเดือดร้อน เบียดเบียนซึ่งกันและกัน.
- ก่อนจบท่านเน้นว่า......
"อย่างที่อินเดียอาตมาก็จะสอนให้คน นึกถึงคุณของกันและกันทุกอย่างถ้าเห็นคุณต่อกันจะไม่เห็นโทษ ไม่กล่าวโทษ ถ้าเห็นคุณจะไม่เป็นโทษ โทษในที่นี่ คือ ความเดือดร้อน คุณทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ของให้ทุกท่านทุกฝ่าย มีตาทิพย์ ที่มองเห็นคุณของกันและกันแล้ว ความว้าวุ่น ความสับสนต่างๆ ก็จะจบสิ้นลงไปอย่างเร็ววัน"
พระเทพโพธิวิเทศ กล่าวปิดท้ายไว้ก่อนจบ.
........................
สุดท้าย
ผมอยากจะสรูปว่า...
- คนไทยในประเทศไทย มักกล่าว ถึงคนไทย 
หรือแม้แต่พระสงฆ์ที่ไปอยู่ต่างประเทศด้วยกิจต่าง ๆ นั้น ว่า....
" ไม่มีความรักชาติ รักแผ่นดิน เพราะหนีไปอยู่ต่างประเทศ อย่าได้เสนอหน้ามาพูดใด ๆ เกี่ยวกับไทย"
- ตรงนี้ผมจะบอกให้ทราบว่า "ไม่จริงครับ"
- ยกตัวอย่าง เวลาเราอยู่กับพ่อกับแม่ ความรักพ่อแม่ เหมือนน้อย 
- แต่เมื่อวันใดที่ท่านจากไป เมื่อนั้นแหละครับ จึงจะรู้สึก.
- ทำนองเดียวกันครับ คนไทยออกไปอยู่ต่างแดน บางคนรัก และเป็นห่วงแผ่นดินไทยมากกว่าคนไทยบางคนในไทยเสียอีก. 
- โดยเฉพาะรู้พระคุณ รู้คุณค่า ของ สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระคุณของพระพุทธศาสนา. 
เช่น เจ้าคุณเทพนี้แหละครับ เป็นตัวอย่างได้ ท่านจึงเตือนมาจากต่างแดนด้วยความเป็นห่วง และเป็นความเมตตาของท่าน. 
..............
ขอสรูปคำพูดเจ้าคุณเทพ ดังนี้ ว่า...
๑. เรียกร้องให้ชาวไทยชาวพุทธในประเทศไทย ได้รู้บุญคุณ ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์.
๒ พระมหากษัตริย์ ทรงนับถือ พระพุทธศาสนา.
๓. ให้ชาวไทย ได้รู้คุณของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงมีต่อคนไทย /ต่อแผ่นดินไทย.
๔. ประเทศไทยมีพระแก้วมรกต เป็นประธาน เป็นศูนย์กลาง ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ว่า เป็นแผ่นดินพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว.
๕. เรียกร้องให้รัฐบาล และคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้คิดไม่ดี หรือ มีอคติต่อพระสงฆ์นั้น 
ขอให้พิจารณาให้ดี ๆ ว่า พระสงฆ์นั้นถือว่า มีพระคุณต่อแผ่นดินไทยมายาวนาน ให้รู้จักบุญคุณพระสงฆ์ให้มาก.
๖. องค์ประมุขสงฆ์ คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ช่วง นั้น ถือว่าท่านมีพระคุณต่อพระพุทธศาสนา มีคุณูประการต่อคณะสงฆ์ไทย มีพระคุณต่อพุทธบริษัททั้งชาวไทย และชาวโลกโดยรวม ให้นึกถึงพระคุณท่าน.
๗. สุดท้าย ท่านเจ้าคุณเทพได้เน้นว่า ให้ใช้เมตตา ใช้เหตุผล ใช้สติปัญญา ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งครั้งนี้.
////
ขอทุกท่านนำไปพิจารณา และนำข้อติดเหล่านี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ตน และแก่ส่วนรวม ตามสติปัญญาตน นะครับผม.


โชคดีมีชัยทุกท่านครับ.
เจ้าคุณเบอร์ลิน
28.02.2016
เจ้าคุณเบอร์ลิน ชี้คุณพระพุทธศาสนา ที่หลายคนอาจหลงลืมไป เจ้าคุณเบอร์ลิน ชี้คุณพระพุทธศาสนา ที่หลายคนอาจหลงลืมไป Reviewed by Jira Dhamma on 08:50:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.