ทำไมชาวพุทธรับไม่ได้ ถ้าพระภิกษุมาสอนว่า นรก สวรรค์มีจริง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

ทำไมชาวพุทธรับไม่ได้ ถ้าพระภิกษุมาสอนว่า นรก สวรรค์มีจริง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

ทำไมชาวพุทธรับไม่ได้ ถ้ามีพระภิกษุผู้มีความเพียร สามารถ ทำอภิญญา 5 ให้เกิดขึ้นได้จริง

ทำไมชาวพุทธรับไม่ได้ ถ้าจะมีพระภิกษุมายืนยันว่า ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในพระไตรปิฎกสามารถพิสูจน์ได้จริง

เพราะคุณสมบัติของธรรมะ คือ
1. สันทิฏฐิโก (เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง)
2. อะกาลิโล (เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล)
3. เอหิปัสสิโก (เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นให้มาดู)
4. โอปะนะยิโก (เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว)
5. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ (เป็นสิ่งที่วิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนเอง)

ผมคิดว่าชาวพุทธที่รับไม่ได้กับเรื่องเหล่านี้ ไม่ได้เป็นชาวพุทธ เพราะชาวพุทธที่แท้จริงต้องรู้ว่าธรรมะนั้นเป็นเรื่องลึกซึ้ง ต้องปฏิบัติเองถึงรู้เอง แต่รู้ได้เฉพาะตน คุณเป็นชาวพุทธแบบเสียไม่ได้เสียมากกว่า เพราะไม่อยากจะบอกใครว่าตัวเองเป็นคนไม่มีศาสนา เหมือนเป็ดที่อยากเป็นไก่ พยายามเดินเหมือนไก่ ร้องเหมือนไก่ แต่ทำยังไงก็ยังร้องเป็นเป็ด เดินเป็นเป็ดอยู่นั่นเอง

ที่มา สภากาแฟ J.Mhin

ทำไมชาวพุทธรับไม่ได้ ถ้าพระภิกษุมาสอนว่า นรก สวรรค์มีจริง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ทำไมชาวพุทธรับไม่ได้ ถ้าพระภิกษุมาสอนว่า นรก สวรรค์มีจริง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว Reviewed by janjaoka pim on 16:24:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.