คณะสงฆ์ใต้ ประกาศขับไล่พุทธะอิสระ ออกจากคณะสงฆ์
จดหมายเปิดผนึก
ถึง ท่านพุทธอิสระ
ข้าพเจ้า พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท วัดเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงท่านพุทธอิสระ และกลุ่มที่หนุนหลังให้เคลื่อนไหวทำลายพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ เพื่อชี้แจงกรณีที่ท่านได้เขียนบทความเผยแพร่ผ่านเฟสบุ๊ค มีเจตนาเบี่ยงเบนให้คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ว่า พระเถระภาคใต้ ๒ รูปเป็นพระสายธรรมกาย เป็นริ้วล้อการเมือง ออกมาปกป้องตามใบสั่ง เป็นต้น เป็นการชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิด ให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย ก้าวร้าว ดูหมิ่น เหยียดหยาม สร้างความเสียหายแก่พระเถระภาคใต้ทั้ง ๒ รูป
ในฐานะที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงแทนท่านทั้ง ๒ รูป ดังนี้
รูปที่หนึ่ง พระอธิการฉัตรชัย อธิจิตโต หรือรู้จักในนาม เจ้าชัย ศิษย์บางใหญ่ เจ้าอาวาสวัดบางใหญ่ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านเป็นพระของชาวบ้าน เป็นหลัก เป็นความหวัง เป็นกำลังใจ ให้ชาวบ้านทุกคนในเขตบางใหญ่ บางจาก ปากพนัง อำเภอเมือง ชาวบ้านในเขตนี้ให้ความเคารพนับถือ ในสิ่งที่ท่านทำเพื่อพระพุทธศาสนา แม้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ หนักในการเจริญพระกรรมฐาน แต่ก็รักในความถูกต้อง ไม่เล่ห์เหลี่ยม ไม่เข้าพวกกับการเมือง ท่านแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ยอดทองคำพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เกิดสนิม จนมีชาวพุทธเห็นความสำคัญ ได้ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องพระธาตุนครศรีฯ ร่วมกับท่านหลายหมื่นคน เป็นเหตุให้ทหารขอร้องให้ยุติการเคลื่อนไหว โดยรับปากว่า จะแก้ไขปัญหานี้
รูปที่สอง พระครูวิรัติธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือชาวบ้านรู้จักท่านในนามหลวงพ่อมีชัย ท่านเป็นพระนักปกครองที่ทุ่มเททำงานเพื่อพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์ ในจังหวัดสงขลา และเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๘ เป็นที่พึ่ง เป็นกำลังใจให้กับพระในปกครอง แม้ในยามพระสงฆ์และชาวพุทธบาดเจ็บ ล้มตาย จากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านไม่เคยทิ้งพระเณร ไม่เคยทิ้งชาวพุทธในพื้นที่
ชีวิตท่านทั้งสอง จึงงดงามในใจของพวกเรา เป็นแบบอย่างให้พวกเรา ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม ยึดมั่นในเจตนารมณ์อุดมการณ์ที่จะสืบสานงานพระศาสนา
การที่ท่านพุทธอิสระออกมาพูดให้ร้ายพระสงฆ์ภาคใต้ทั้ง ๒ รูป เสมือนหนึ่งว่า บัดนี้ ท่านได้ประกาศตัดขาดจากพระสงฆ์ภาคใต้แล้ว
ในนามเลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้ ข้าพเจ้าเห็นว่า พุทธอิสระเป็นภิกษุพาล เที่ยวรุกรานภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักให้ได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว ไม่เว้นแม้พระนวกะ มัชฌิมะ หรือพระเถระผู้เฒ่าปูนชรา จึงเห็นสมควรตัดขาดภิกษุเช่นนี้จากคณะสงฆ์ ขอให้พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล จงร่วมกันลงทัณฑกรรมตามแนวพุทธวิธีที่ทรงอนุญาต ประกาศอุกเขปนียกรรม ขับไล่ทุมมังกุภิกษุผู้ไร้ยางอายนี้ ออกจากหมู่สงฆ์ ลงโทษให้สมกับที่ได้สร้างความเสียหายให้แก่พระพุทธศาสนา
โดยองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้ กำหนดจะเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้รัฐบาลถวายความอุปถัมภ์ ในการที่คณะสงฆ์จะดำเนินการทางพระธรรมวินัย ลงอุกเขปนียกรรม ขับพุทธอิสระออกจากหมู่สงฆ์ เพื่อนำความเรียบร้อยดีงามคืนสู่พระพุทธศาสนา ต่อไป

พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท
เลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
คณะสงฆ์ใต้ ประกาศขับไล่พุทธะอิสระ ออกจากคณะสงฆ์ คณะสงฆ์ใต้ ประกาศขับไล่พุทธะอิสระ ออกจากคณะสงฆ์ Reviewed by Mindful News on 05:04:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.