บ.ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง มอบแล้ว ทุนนิสัยดี แก่น้องโอม โรงเรียนวัดมหรรณฯบ.ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง มอบแล้ว ทุนนิสัยดี แก่น้องโอม โรงเรียนวัดมหรรณฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ได้มีผู้ใหญ่ใจดี ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับ เด็กชายมนัสชัย ชูสิงห์ หรือน้องโอม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ด้วย บริษัท ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้มอบทุน “นิสัยดี” ในโครงการหมู่บ้านโรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษา ครั้งนี้นับว่าเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรก ที่เล็งเห็นความสำคัญ ของการทำความดี ของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นเด็กเก่งและดี
จากการที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ได้ทำ ๗ กิจวัตรความดี จนเกิดความเปลี่ยนแปลงนิสัย จากเด็กเกเร ไม่ตั้งใจเรียน อารมณ์ร้อน จุดเปลี่ยนคือ ได้เข้าโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
จนทำให้โอม เป็นเด็กใจเย็นลง ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น ตั้งใจเรียน อยากทำความดีเพื่อโรงเรียน เป็นแกนนำทำกิจกรรมจิตอาสา พาเพื่อนในกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์เพื่อโรงเรียน ในฐานะที่นักเรียนชั้นป.๖ จะจบการศึกษาน้องโอมจึงเล็งเห็นว่า อยากจะตอบแทนด้วยการทำความดีให้กับโรงเรียน และทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆในโรงเรียนเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี และให้น้องๆทำตามเป็นแบบอย่างต่อไป อีกทั้งน้องโอมที่ยอมรับของทั้งคณะครู และนักเรียนในโรงเรียน
ชมรมบ้านแสงสว่างฯก็ขอชื่นชม บริษัท ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ในการทำความดี และอยากพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
ชมรมบ้านแสงสว่างฯขอเชิญชวน บริษัท หน่วยงานราชการ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน สนใจอยากมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนดี ที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง
จากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕
ได้ที่เบอร์โทร 08-1646-3240 และ 08-1308-4264

บ.ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง มอบแล้ว ทุนนิสัยดี แก่น้องโอม โรงเรียนวัดมหรรณฯ บ.ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง มอบแล้ว ทุนนิสัยดี แก่น้องโอม โรงเรียนวัดมหรรณฯ Reviewed by Jira Dhamma on 03:54:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.