คำชี้แจง กรณี วินิจฉัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผิดประเพณี โดย พระเมธีธรรมจารย์“ เมื่อคราวที่สมเด็จพระญาณสังวรฯ 
ได้รับการสถาปนาเป็น พระสังฆราชฯ ก็เริ่มต้นมาจากมหาเถรสมาคมคัดเลือก
รายนามสมเด็จพระราชาคณะ ได้สมเด็จพระญาณสังวรฯ แล้วก็ส่งไปให้รัฐบาล รัฐบาลก็นำขึ้นทูลเกล้าฯ ”


 พระเมธีธรรมาจารย์ 
-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ

ที่มา: TV24
คำชี้แจง กรณี วินิจฉัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผิดประเพณี โดย พระเมธีธรรมจารย์ คำชี้แจง กรณี วินิจฉัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผิดประเพณี โดย พระเมธีธรรมจารย์ Reviewed by Jira Dhamma on 10:08:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.