สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทำเก๋ จัดประชุมในวัด สืบสานหลัก “บวร”

4 มี.ค.59 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 9.00 น. ที่วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2559 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการสภาฯ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ขาดแต่เพียงกรรมการผู้แทนจากสภาคณาจารย์เท่านั้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก พระธรรมโมลี ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาฯ ด้วย
2559030400225590304007
โดยที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งมีความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนในหลายด้าน การพิจารณาอนุมัติจบการศึกษา การพิจารณาหลักสูตรต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2559030400425590304005
และถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดประชุมขึ้นในพื้นที่วัด ซึ่งถือเป็นเสาหลักหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมควบคู่ไปกับ บ้าน และโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา (บ้าน-วัด-โรงเรียน = บวร) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้ความสำคัญเสมอมา ในการเชื่อมโยงสอดประสานการเรียนรู้ ทำงาน และจัดกิจกรรมร่วมกัน อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนคือ เก่ง ดี มีสุข
ตอนท้ายการประชุม พระธรรมโมลี ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาฯ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 50 ทุน จำนวนเงิน 150,000 บาท จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.รภ.สุรินทร์ (เงินส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเสื้อบัณฑิตปี 58) เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาอีกด้วย
25590304006
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวว่า ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไปได้ไกลมาก โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมที่เด่นในระดับประเทศก็ว่าได้ และภาคภูมิใจที่มีส่วนทำให้ ม.ราชภัฏสุรินทร์เป็นที่รู้จักของผู้คนแทบครึ่งโลก เพราะมีผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นทำงาน และอยากให้ทุกคนมองภาพรวมมหาวิทยาลัยที่ทุกคนต้องมาช่วยกัน และต้องขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่ไม่ได้ทอดทิ้งเด็กเลย เด็กก็ตั้งใจเรียนดี จบแล้วไปสอบที่ไหนก็ได้งานทำ.
ภาพ – ข่าว / สรวิช ขุมทอง

ที่มา: http://www.surinpost.com/?p=9677
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทำเก๋ จัดประชุมในวัด สืบสานหลัก “บวร” สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทำเก๋ จัดประชุมในวัด สืบสานหลัก “บวร” Reviewed by Jira Dhamma on 08:48:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.