#น้องกร บวชแล้ว #วัดป่ามณีกาญจน์ #บวชสามเณรภาคฤดูร้อนหลังจากสามเณรกร ได้เข้าพิธีบวชสามเณร วันนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์โยมแม่สามเณร เหตุผล
อะไร ถึงให้ท่านเรียนรู้พระพุทธศาสนายังเด็ก

แม่น้องกร นางวริษฐา เสือแผ้ว เล่าว่าเริ่มพาน้องกรเข้าวั
ตั้งแต่ตอนท้อง ตอนนั้นคิดว่าอยากจะเลี้ยงลูกด้วยตนเอง จึงได้ลาออกจากงาน และเมื่อน้องกร เกิดก็พามาวัดทุกวัน
เพราะอยากให้ซึมซับธรรมชาติและศาสนาเพราะศาสนาจะ
สอนให้น้องกรเป็นคนดี และอยากให้น้องกรมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะมองว่าธรรมะคือธรรมชาติที่เหมาะสมกับเด็กมากที่สุ

อยากให้น้องกรได้ซึมซับสิ่งที่ดีของทางพระพุทธศาสนา จากการที่ได้ผ่านชีวิตสังคมเมืองมาเราย่อมได้เห็นความแออัด ความวุ่นวายและความแก่งแย่งชิงดีกัน จึงมีความรู้สึกว่า
เด็กยุคใหม่ที่เกิดขึ้นมาในสังคมจะต่อสู้และใช้ชีวิตลำบาก จึงอยากให้น้องกรมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นี่จึงเป็นจุดที่อยากพาน้องกรเข้าวัด "แม่น้องกร กล่าว"

นอกจากบิณฑบาตรแล้วน้องกรยังชอบที่จะนั่งสมาธิ
ทำบังสุกุล และถวายสังฆทานอีกด้วย

Cr.เดลินิวส์
#น้องกร บวชแล้ว #วัดป่ามณีกาญจน์ #บวชสามเณรภาคฤดูร้อน #น้องกร บวชแล้ว #วัดป่ามณีกาญจน์ #บวชสามเณรภาคฤดูร้อน Reviewed by Mindful News on 02:32:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.