ท่าทีของรัฐต่อการขึ้นป้ายสนับสนุนมติ มส. โดย พระเมธีธรรมจารย์
ท่าทีต่อการขึ้นป้ายสนับสนุนมติ มส.
หลังจากองค์กรภาคีเครือข่ายและวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมมือกันในการติดป้ายสนับสนุนมติมหาเถรสมาคม เพื่อสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของคณะสงฆ์ จากแนวคิดที่ว่ากำแพงพูดได้ โดยให้กำแพงวัดในแต่ละแห่งทั่วประเทศเล่าเรื่อง บอกขาน แจ้งข่าวด้วยวิธีที่สงบ สันติ ไม่เบียดเบียนใคร เพียงแต่ต้องการสะท้อนสิ่งเหล่านี้ไปถึงผู้มีอำนาจในบ้านเมืองให้รับทราบและลงมาแก้ปัญหา เท่านั้น
หลายท่าน หลายวัดทำล่วงหน้ากันไปก่อนแล้ว บางองค์กรบางแห่งคิดและทำก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไป โดยไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา เพราะเห็นว่านี่คือความต้องการที่แท้จริงของคณะสงฆ์ โดยการส่งผ่านกำแพงวัด ไปยังผู้มีหน้ารับผิดชอบด้วยความสงบ
มาถึงวันนี้ผู้ใหญ่ของฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายคณะสงฆ์ ได้หารือร่วมกันภายในและให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าท่านและพระผู้ใหญ่บางท่านบางรูป ไม่สบายใจ ไม่อยากเห็นภาพแบบนี้
ภาคีเครือข่ายองค์กรพุทธทั้งหลาย ก็ต้องรีบเรียกประชุมด่วน เพื่อกำหนดท่าทีและแนวปฏิบัติต่อไป
แต่ขอยืนยันว่า นี่ไม่ใช่ปัญหา ไม่ใช่อุปสรรค เมื่อติดขัดก็ยังมีอีกหลายวิธีให้ดำเนินการ เพราะเราต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อรักษาส่วนรวม และคณะสงฆ์เอาไว้
วันนี้งานเพื่อพระศาสนาและคณะสงฆ์ อาจมีมุมมองในการปฏิบัติที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดปลีกย่อย แต่สำคัญคือเป้าหมายหลัก เป้าหมายใหญ่พวกเรามองเห็นตรงกัน เป้าประสงค์ไม่ต่างกัน พวกเราอย่าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาเป็นปัญหา มาเป็นอุปสรรคและเป็นข้อขัดข้องหมองใจกันเลย
ในวินาทีนี้ ยังมีกำลังใจ และความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้างานพระศาสนาในประเทศเรา ให้สัมฤทธิผลให้จงได้ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง สถาพร สืบไปของพระพุทธศาสนา เพื่อพระพุทธศาสนาจะได้เป็นมรดกทางศีลธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ตกทอดไปถึงรุ่นลูก รุ่นหลานต่อๆ ไปในประเทศนี้ชั่วนิรันดร์
พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร)
‪#‎เจ้าคุณประสาร‬
3 มีนาคม 2559

ที่มา: พระเมธีธรรมาจารย์ - เจ้าคุณประสาร
ท่าทีของรัฐต่อการขึ้นป้ายสนับสนุนมติ มส. โดย พระเมธีธรรมจารย์ ท่าทีของรัฐต่อการขึ้นป้ายสนับสนุนมติ มส. โดย พระเมธีธรรมจารย์ Reviewed by Jira Dhamma on 02:37:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.