เจ้าคณะจังหวัดสงขลาชี้ "เขามีธงว่าต้อทำลายมหาเถรสมาคม"** เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
หนุนการทำงาน มส. เพราะยึดหลัก
ความถูกต้อง ซัดพวกจ้องล้มสงฆ์ 
#NEWSROOM พระครูวิรัตธรรมโชติ 
เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา วัดแหลมทราย เปิดเผยต่อกรณีมีผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนา
โจมตีมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า องค์กรมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ พระเถระที่เป็นกรรมการทุกรูปล้วนมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ หลายรูปบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณร กว่าจะได้เป็นมหาเปรียญ เป็นเจ้าอาวาส เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ท่านต้องผ่านงานมาเยอะมาก ถ้าเราไม่ให้ความเคารพต่อองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ ก็ถือว่าไม่มีความปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ การที่กรรมการ มส.ออกมติอะไรออกมา ท่านเอาความถูกต้อง ไม่ได้เอาความถูกใจ ไม่ได้เอาพวกเป็นเกณฑ์ ตนขอให้กำลังใจและสนับสนุนกิจการของ มส. ส่วนพวกที่มีปัญหาตนมองว่าคือพวกที่มีอคติ ไม่ยอมรับกฎ กติกา และมารยาท
.
เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา กล่าวอีกว่าหากคนมีอคติพยายามล้มการปกครองคณะสงฆ์ ตนก็พร้อมออกมาปกป้อง เชื่อว่าชาวพุทธทั้งหลายจะไม่ยอมให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช่นกัน
“เขาปักธงไว้แล้วว่าต้องทำลายองค์กรมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของพระพุทธศาสนาให้ได้ แต่ยังไงก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เพราะตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองเราไม่ปกติอยู่แล้ว แต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นอีก ทำให้รู้สึกว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้ช่วยเหลือประเทศชาติแล้วยังไปทำร้ายประเทศชาติอีก”
เจ้าคณะจังหวัดสงขลาชี้ "เขามีธงว่าต้อทำลายมหาเถรสมาคม" เจ้าคณะจังหวัดสงขลาชี้ "เขามีธงว่าต้อทำลายมหาเถรสมาคม" Reviewed by Jira Dhamma on 03:01:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.