เมื่อเข้าใจสถานการณ์ผิด ก็จะคิดผิด พูดผิด ทำผิด และจะแพ้ตั้งแต่วางหมากตัวแรก

เมื่อเข้าใจสถานการณ์ผิด
ก็จะคิดผิด พูดผิด ทำผิด
และจะแพ้ตั้งแต่วางหมากตัวแรก

การจะเข้าใจสถานการณ์ถูก
ต้องดูความจริงให้ออกว่า
เรื่องที่เราทำอยู่นั้นตัดสินผลลัพธ์
ของชีวิตกันที่เรื่องใด

1. ความชอบธรรม
2. อำนาจรัฐ
3. ข้อกฎหมาย
4. องค์กรแนวร่วม
5. มวลชน
6. กระแสสังคม

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเกิดวิกฤตศาสนาขึ้นมา
พระพุทธศาสนาจึงมักเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เป็นส่วนใหญ่
เพราะเราไม่มีอะไรเลย นอกจากความชอบธรรม
ที่ไม่มีกระแสสังคม ไม่มีอำนาจรัฐ
และไม่มีประชาชนเป็นส่วนร่วม

ขณะเดียวกัน ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่มีหัวหน้า
ไม่มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรภาคีร่วมกัน
เมื่อไม่มีหัวหน้าก็ไม่มีคนชี้ถูกผิดให้ฟัง
ก็ต้องตัดสินใจจากการฟังกระแสข่าว
ที่สื่อมวลชนพิพากษาและชี้นำ
ด้วยหัวข้อข่าวที่ยาวเพียง 1 ประโยค
แต่จุดกระแสสังคมติด

สื่อมวลชนจึงกลายเป็นหัวหน้า
ของประชาชนไปโดยปริยาย
จะชี้เป็นชี้ตายเรื่องใดก็จุดกระแสข่าว
ให้สังคมคล้อยตามและผสมโรง

ถ้าหากไม่เข้าใจตรงนี้
ก็จะไม่เห็นจุดตายของตัวเอง
จะไม่เห็นจุดตายของวิกฤตศาสนา
และจะรักษาความชอบธรรมของตนเองไว้ไม่ได้
จะรักษามวลชนของศาสนาไว้ไม่ได้
จะจูงใจกระแสสังคมไม่ได้
และจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในข้อกฎหมาย
เพราะศาสนาไม่มีอำนาจรัฐคอยปกป้อง

มันจึงเป็นสงครามช่วงชิงศรัทธา
เพื่อพลิกวิกฤตพระพุทธศาสนา
ในยุคข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง

---------------------------------------------------------

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๙.๒๒ น.
PTreetep
เมื่อเข้าใจสถานการณ์ผิด ก็จะคิดผิด พูดผิด ทำผิด และจะแพ้ตั้งแต่วางหมากตัวแรก เมื่อเข้าใจสถานการณ์ผิด ก็จะคิดผิด พูดผิด ทำผิด และจะแพ้ตั้งแต่วางหมากตัวแรก Reviewed by janjaoka pim on 00:20:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.