วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์หนกลาง (๑๘-๒๗ เม.ย.)วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์หนกลาง (๑๘-๒๗ เม.ย.) โดยพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยาย "ภาษาไทยกับการเทศน์", พระมหาโพธิวงศาจารย์ จล.วัดราชโอรสาราม ให้การต้อนรับ ๒๐ เม.ย.๒๕๕๙...

ที่มา: โพสต์นิวส์ , ภาพ: วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์หนกลาง (๑๘-๒๗ เม.ย.) วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์หนกลาง (๑๘-๒๗ เม.ย.) Reviewed by Mindful News on 05:25:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.