ทำไม #นักบวชในศาสนาพทธ ที่ต่างนิกาย ถึงอยู่ร่วมกันได้ #อย่างมีความสุข

#ลองวิเคราะห์ดู เนื่องใน #วันคุ้มครองโลก #earthday

ทำไม #นักบวชในศาสนาพทธ ที่ #ต่างนิกาย
ถึงอยู่ร่วมกันได้ #อย่างมีความสุข

ในสังคมตอนนี้ เราทุกคนต่างก็ภูมิใจในความเป็น #อิสระของตนเอง อยากกิน อยากเที่ยว อยากทำอะไร ก็ทำแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกแบบหนึ่งว่า เพื่อให้ #พ้นจากความทุกข์ เราจำเป็นจะต้องให้เรียนรู้ความจริงที่ว่า ถึงแม้เราจะมีอิสระทางกาย แต่ทางใจกลับยังเป็นทาสอยู่ ทาสที่ทำให้มนุษย์มีความโลภ โกรธ หลง อันเป็นเหตุของการเบียดเบียน แย่งชิง สงคราม และความวุ่นวายต่างๆตลอดเวลาที่ผ่านมา  วิธีการเดียวที่ทำให้เรามีอิสระทางใจได้ก็ คือ การ #ทำใจหยุดนิ่ง จนพบกับความสุขจากภายใน มีความพอใจในตนเอง ความอยากมี อยากได้ อยากเป็น ก็จะลดน้อยจนหมดไป #สันติภาพ ที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นจากภายในตัวของเรา ซึ่งจะเป็นวิถีทางที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ #สันติภาพโลก เกิดขึ้นได้

หลักการของ #พระพุทธศาสนา ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ชาวพุทธมีใจกว้าง มีข้อที่น่าคิดก็คือ #พระภิกษุในประเทศต่างๆ แม้จะมีแนวทางปฏิบัติในรายละเอียดที่แตกต่างกัน มีการแต่งกายที่แตกต่างกัน แต่ #ไม่เคยมีปัญหากันระหว่างนิกาย  ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะทุกท่านทุกคนมีความมุ่งหวังเดียวกัน ในการแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง กำจัดกิเลส เพื่อมุ่งตรงต่อความหลุดพ้น  ทำให้คนทั้งหลายก็อาจจะพบธรรมะได้ และแม้แต่ชาวพุทธเอง พระพุทธเจ้าก็ทรงปรารถนาให้แสวงหาและเข้าใจธรรมะด้วยตนเอง อาจกล่าวได้ว่าพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง คือ ผู้พยายามพัฒนาสันติภาพในใจตัวเอง

ถ้าสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ เราจะสามารถเป็น #มนุษย์สากล คือ ไม่แบ่งแยกว่าเป็นเชื้อชาติไหน เผ่าไหน ศาสนาไหน ดีกว่ากัน ก็ #ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนา มีความเชื่ออย่างไรก็นับถือไปเหมือนเดิม มีหลักธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง ให้ทำทุกอย่างเหมือนเดิมต่อไปครับเพียงแต่ขอให้ปฏิบัติธรรมต่อไป ด้วยการทำใจหยุดนิ่งเข้าสู่ภายใน เพราะการ #นั่งสมาธิ เป็นของสากลไม่ผิดหลักการของศาสนาใดๆ  ถ้าทำได้ดั่งนี้ คนทั้งโลกจะมีใจกว้าง ใจเป็นกลาง และใจเป็นสุขและสงบ อยู่ได้ด้วยกันในโลกอย่างมีสันติภาพจริงๆ ดั่งเช่นพระในพระพุทธศาสนาทุกๆนิกายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มี #สันติภาพคุ้มครองตน และมี #สันติภาพคุ้มครองโลก

ที่มา NuthapunyoBhikhu
ทำไม #นักบวชในศาสนาพทธ ที่ต่างนิกาย ถึงอยู่ร่วมกันได้ #อย่างมีความสุข ทำไม #นักบวชในศาสนาพทธ ที่ต่างนิกาย ถึงอยู่ร่วมกันได้ #อย่างมีความสุข Reviewed by janjaoka pim on 04:01:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.