เผชิญกับภัยพระศาสนา อย่างไม่ประมาท และใช้เป็นโอกาส ในการปฏิบัติธรรม-#พระพรหมคุณาภรณ์


อันนี้ก็นิมนต์ให้พูด เรื่องภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ชื่อเรื่องเนี้ยทำให้ไม่น่าสบายใจเรื่องภัยนี่ไม่ดี ใครๆก็ไม่ชอบ แต่ว่าวันนี้ก็ขอร้องโยมว่า ให้ฟังอย่างสบายใจ แต่ว่าเมื่อฟังอย่างสบายใจแล้ว ก็ต้องขอต่อไปว่า อย่าประมาท ด้วย 

ความสบายใจนี้มักจะมากับความประมาท คนเราพอสุขสบายแล้วมีความโน้มเอียงว่าเฉื่อย จะนอนจะเพลิน ต้องมีอะไรมาบีบเค้นจึงจะลุกขึ้นวิ่งลุกขึ้นเต้น กระฉับกระเฉงกระตือรือร้น ทำโน่นทำนี่ นี่ก็เลยกลายเป็นว่าในโลก ก็เป็นธรรมดาว่า คนเราเนี่ยเวลามีภัยคุกคามมีทุกข์บีบคั้นก็ลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวาย พอสุขสบายก็นอนต่อไป 

นี้เมืองไทยเราเนี่ยมีสภาพเรื่องความสบายนี่มาก และพุทธศาสนาก็สอนวิธีปฏิบัติที่ทำให้เราเนี้ยทำจิตใจให้สบายมีความสุขได้ง่ายด้วย และก็เลยต้องระวัง พระพุทธศาสนาก็จึงต้องย้ำเรื่องความไม่ประมาท เพราะว่าเมื่อสบายแล้วคนโน้มเอียงจะประมาท ก็เป็นการฝึกตัวของเราแล้วทดสอบตัวด้วยว่า ทำอย่างไรจะให้ไม่ประมาททั้งที่สุขสบาย ใครทั้งๆที่สุขสบายก็ไม่ประมาทได้คนนั่นแหละเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมได้ผล ถ้าหากว่าสุขสบายแล้วยังประมาทก็เป็นอันว่า ยังปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

"ใครทั้งๆที่สุขสบายก็ไม่ประมาทได้คนนั่นแหละเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมได้ผล"

นี่วันนี้ก็ขอให้ทำใจให้สบาย แล้วก็การที่พูดวันนี้ภัยก็จะมีมาก ก็ ไม่ให้ฟังด้วยอารมณ์มีความโกรธความเคืองอะไรต่างๆ เป็นเรื่องของปัญญา เรื่องของปัญญาก็คือความรู้ความเข้าใจ มีอะไรเกิดขึ้นจะดีจะร้ายต้องรู้ทั้งนั้น เพราะว่าคนที่จะไม่ประมาทได้ก็ต้องรู้สิ เพราะถ้าไม่รู้จะไปจัดการอะไรได้ แต่ทีนี้ว่าเมื่อรู้แล้วก็ต้องทำให้จิตใจเนี่ยมีความผ่องใสโปร่งโล่งไม่ไปตามอารมณ์ ไม่ตกอยู่ในอารมณ์ด้วย ซึ่งอันนี้ก็ยากอีกข้อหนึ่ง คือว่า ทำยังไงจะได้ยินเรื่องที่ร้ายแล้วก็วางใจสงบได้ ก็เป็นเรื่องฝึกใจชาวพุทธทั้งนั้น เพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดมาเนี้ย ทั้งให้สุขสบายและไม่ประมาทก็ตาม แล้วก็ให้รู้เรื่องร้ายแต่จิตใจที่ปลอดโปร่งผ่องใสได้ นี่เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น


ส่วนหนึ่งจาก: Cd ธรรมะบรรยายสถานการณ์พระพุทธศาสนาจากอินเดียสู่เอเชีย โดย พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อประยุตโต วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เผชิญกับภัยพระศาสนา อย่างไม่ประมาท และใช้เป็นโอกาส ในการปฏิบัติธรรม-#พระพรหมคุณาภรณ์ เผชิญกับภัยพระศาสนา อย่างไม่ประมาท และใช้เป็นโอกาส ในการปฏิบัติธรรม-#พระพรหมคุณาภรณ์ Reviewed by Mindful News on 11:32:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.