พิธีก่อพระเจดีย์ทราย ถวายพระเจดีย์ทรายและจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

6 เมษายน 2559 พิธีก่อพระเจดีย์ทราย ถวายพระเจดีย์ทรายและจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุท่ามกลางลำน้ำแม่ตื่น ของพระภิกษุ-สามเณรและศีลจาริณี ในโครงการบวช 1,000 รูป เชิดชูวิถีพุทธเมืองตื่นนทบุรี วัดดงดินแดง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
พิธีก่อพระเจดีย์ทราย ถวายพระเจดีย์ทรายและจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พิธีก่อพระเจดีย์ทราย ถวายพระเจดีย์ทรายและจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ Reviewed by janjaoka pim on 20:13:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.