ศาสนาแต่ละศาสนา ตกนรกเดียวกันไหม? - #อาจารย์ประเสริฐ"...ชอบมีคำถามว่า ศาสนาแต่ละศาสนา ตกนรกเดียวกันไหม ขึ้นสวรรค์เดียวกันไหม ผมบอกก่อนว่า พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นคนสร้
­างนรกสวรรค์ ท่านเพียงเข้าไปเห็น แล้วก็เข้ามาบอก ท่านตรัสรู้เพื่อจะให้พ้นออกไปจ­ากวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิด สิ่งนี้มีอยู่โดยธรรมชาติ ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาไหนๆ ..."- อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม


" ถ้านรกสวรรค์เกิดจากความเชื่อ ผมจะตั้งศาสนาใหม่ "
ศาสนาแต่ละศาสนา ตกนรกเดียวกันไหม? - #อาจารย์ประเสริฐ ศาสนาแต่ละศาสนา ตกนรกเดียวกันไหม? - #อาจารย์ประเสริฐ Reviewed by Mindful News on 22:31:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.