มส.แต่งตั้ง “รองเจ้าคณะจังหวัด” อุตรดิตถ์-สุโขทัย-พิษณุโลก
มส.แต่งตั้ง “รองเจ้าคณะจังหวัด” อุตรดิตถ์-สุโขทัย-พิษณุโลก พร้อมตั้งเจ้าวัดชุมพลนิกายาราม อยุธยา ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จ.นครปฐม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน

มส.ไฟเขียวตั้ง “รองเจ้าคณะจังหวัด” อุตรดิตถ์-สุโขทัย-พิษณุโลก พร้อมตั้งเจ้าวัดชุมพลนิกายาราม อยุธยา
เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษก พศ.เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในที่ประชุม ว่า มส.มีมติเห็นชอบตามที่พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการ มส.เสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด (จจ.) ได้แก่ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งรอง จจ.อุตรดิตถ์ พระมหากายสิทธิ์ สิทธาภิภู เจ้าอาวาสวัดบึงครอบศรัทธาราม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย รองเจ้าคณะทุ่งเสลี่ยม ดำรงตำแหน่งรอง จจ.สุโขทัย และพระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ อริยวํโส) เจ้าอาวาสวัดมะขามเตี้ย อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์ ดำรงตำแหน่งรอง จจ.พิษณุโลก
นายสมบัติกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มส.มีมติเห็นชอบตามที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการ มส.เสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง ดังนี้ พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ (สมพงค์ อุทโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายาราม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายาราม พระมหานิยม (หิริธมฺโม ป.ธ.9) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ฝ่ายงานการศึกษา และพระปลัด อติโชติ (ธมฺมวโร) วัดพุทไธศวรรย์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ฝ่ายการสาธารณูปการ

ที่มา: http://www.winnews.tv/news/2464
มส.แต่งตั้ง “รองเจ้าคณะจังหวัด” อุตรดิตถ์-สุโขทัย-พิษณุโลก มส.แต่งตั้ง “รองเจ้าคณะจังหวัด” อุตรดิตถ์-สุโขทัย-พิษณุโลก Reviewed by Mindful News on 05:51:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.