ไม่ค่อยเข้าใจ ทำไมองค์กรพุทธทั่วโลก มอบรางวัลให้ท่าน แต่คนไทยจำนวนมากกลับมองไม่เห็นผลงาน?
สมเด็จพระสังฆราช พระมหาเถระ ผู้นำประเทศ องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ถวายโล่ ประกาศเกียรติคุณ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) และรางวัลจากองค์กรผู้นำจากทั่วโลก จำนวน 97 รางวัล กว่า 40 ประเทศทั่วโลก ในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2559
เครดิต: Psanitwong Wuttiwangso
ไม่ค่อยเข้าใจ ทำไมองค์กรพุทธทั่วโลก มอบรางวัลให้ท่าน แต่คนไทยจำนวนมากกลับมองไม่เห็นผลงาน? ไม่ค่อยเข้าใจ ทำไมองค์กรพุทธทั่วโลก มอบรางวัลให้ท่าน แต่คนไทยจำนวนมากกลับมองไม่เห็นผลงาน? Reviewed by Mindful News on 03:56:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.