เหตุที่ทำให้ประเทศไทย ร่มเย็นเป็นสุข มาเป็นเวลานาน บรรยายโดย ‪#‎พระพรหมคุณาภรณ์‬ ป.อ.ปยุตฺโตเรามามองประเทศไทยเราเนี่ยกลับเป็นประเทศที่ดีที่สุด ประเทศที่ร่มเย็นเป็นสุข ประเทศไทยเรานี่ไม่มีความรังเกียจเดียดฉันท์ คนผิวเผ่าในลัทธิศาสนาไหน ก็อยู่ร่วมกันได้ เป็นอย่างนี้มาตลอด เป็นเวลายาวนานแล้ว เพราะว่าคนไทยไม่รังเกียจใคร ปรับตัวเข้ากับทุกคนได้ แล้วที่เป็นอย่างนี้ได้ก็ เพราะ พระพุทธศาสนา อันนี้แน่นอน เพราะว่าแนวคำสอนของพุทธศาสนานั้น ให้มีเมตตา มีกรุณา แล้วเมตตากรุณานั้นเป็นสากล คือ ไม่มีการจำกัดว่า รักเฉพาะพวกนี้ พวกนั้น หรือว่า ฆ่าคนนั้นได้ไม่เป็นบาป ฆ่าคนนี้จึงจะเป็นบาป พวกนั้นกลุ่มฆ่าแล้วกลายเป็นว่าได้บุญซะด้วยก็มี มันก็เลยอย่างน้อยก็เป็นข้ออ้าง ถ้าไม่เป็นการสนับสนุนให้เกิดการรบราฆ่าฟัน

" พุทธ สอนว่า ฆ่าใครก็บาปเหมือนกัน ไม่ใช่ ฆ่าคนนั้นได้ไม่บาป ฆ่าคนนี้จึงจะบาป หรือ ฆ่าบางคนแล้วกลับได้บุญ "
- #พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต ส่วนหนึ่งจาก Cd ธรรมะบรรยายสถานการณ์พระพุทธศาสนาจากอินเดียสู่เอเชีย 
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อประยุตโต 
วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เหตุที่ทำให้ประเทศไทย ร่มเย็นเป็นสุข มาเป็นเวลานาน บรรยายโดย ‪#‎พระพรหมคุณาภรณ์‬ ป.อ.ปยุตฺโต เหตุที่ทำให้ประเทศไทย ร่มเย็นเป็นสุข มาเป็นเวลานาน บรรยายโดย ‪#‎พระพรหมคุณาภรณ์‬ ป.อ.ปยุตฺโต Reviewed by Mindful News on 03:10:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.