หลักฐาน ว่า มีผู้ออกจากอิสลาม จำนวนไม่น้อย ในประเทศไทย และ ทั่วโลก

ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ยังมีหนทาง ที่จะทำให้ มุสลิม เห็น สัจธรรม ความจริง ของชีวิต และหันมาเดินตามทางแห่งความพ้นทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มุสลิม ออกจากอิสลาม มีจำนวนมากครับ ทั้งในไทย และ ทั่วโลก มีอีกมาก ที่อยากออก แต่ไม่กล้า ในไทยเราก็แค่กลัวโดนญาติๆก่นด่า และตัดญาติขาดมิตร ไม่ถึงกับฆ่ากัน 

ดังนั้น ถ้าเราทำให้การออกจากอิสลาม อบอุ่นขึ้น ชาวพุทธต้อนรับดูแลอย่างดี จำนวนผู้ออกจากอิสลาม จะเพิ่มขึ้นได้อีกมากครับ ช่วยๆกันครับ เพื่อให้เขาได้พบหนทางพ้นทุกข์ที่แท้จริง


ที่มา: Unknow

กระทู้พันทิพ: ครูอิสลาม เปลี่ยนมา นับถือพุทธ


              ครูดาราวรรณ  เด่นอุดม  เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2494  ที่กรุงเทพมหานคร    สนใจฝึกสมาธิภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนา เนื่องจากอ่านหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบเซ็น   คือ เรื่องกุญแจเซ็น และปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ  เกิดความประทับใจว่าการฝึกสมาธิและการอยู่อย่างมีสติสามารถทำให ้พ้นทุกข์ได้  จึงศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจากพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์อตุโล) และพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)   ค้นพบองค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของจิตหลักการฝึกจิตและผลของการฝึกจิต แล้วนำมาเผยแพร่ โดยการพิมพ์และแปลหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์  แ ละถ่ายทอดความรู้โดยการอบรมให้แก่ครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นแนวทางแก้ปัญหาสังคมไทย ให้พ้นภัยวิกฤติด้านต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

             ครูดาราวรรณ   ถือกำเนิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม    ประพฤติ    ปฏิบัติตามหลักของศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีบิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องควา มซื่อสัตย์   และความขยันหมั่นเพียร มีคุณปู่เป็นผู้นำศาสนาอิสลาม (อิหม่าม) อุปนิสัยส่วนตัวชอบความสงบ   ชอบพิธีกรรมทางศาสนา   โดยเฉพาะการสวดมนต์ภาวนาทางบ้านได้ส่งให้เรียนในโรงเรียนศาสนา ใ นระดับชั้นประถมศึกษาและเรียนพิเศษด้านศาสนาตอนเย็นหลังเลิกเรียน  จึงมีความรู้ศาสนาอิสลามแตกฉานได้รับคัดเลือกเป็นตัว แทนโรงเรีย นเข้าแข่งขันตอบปัญหาและปาฐกถาธรรมทางศาสนาได้รับรางวัลชนะเลิศ   และรองชนะเลิศ


              แม้จะมีความรู้และศรัทธาในศาสนาอิสลาม แต่ก็เก็บความสงสัยในคำสอนหลายเรื่องที่หาเหตุผลไม่ได้และไม่สา มารถถามผู้รู้ได้    เนื่องจากเป็นข้อห้ามของศาสนา  ต่อมาได้อ่านหนังสือ เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบเซ็นอยู่ ๒ เล่ม  คือเรื่องกุญแจเซ็น และปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอของท่านติช นัท ฮันท์ พระภิกษุชาวเวียตนาม แล้วเกิดความประทับใจว่า   การปฏิบัติสมาธิและการอยู่อย่างมีสติสามารถทำให้พันทุกข์ เมื่อศึกษาและปฏิบัติแล้วพบว่า ถูกกับอุปนิสัย จึงมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสต ร์ มีเหตุผลและเน้นสอนให้เราพึ่งตนเองและเชื่อหลักธรรม


จุดแข็งของพระพุทธศาสนา คือ คำสอนที่ มีเหตุผล แข็งแกร่ง ทนทานต่อการพิสูจน์ ไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้ เพียงเราส่งคำสอนเหล่านี้ให้ถึง คนที่มีปัญญา เขาจะเข้าใจว่า สัจธรรม ที่แท้จริงมีอยู่ในพระพุทธศาสนา การเปลี่ยนศาสนาของครู ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ครู 1 คน มีลูกศิษย์นับพัน นั่นคือเด็กอีกนับพัน จะได้รับรู้ สัจธรรม ความจริงของชีวิตนี่คือทางแก้ปัญหา อย่างสันติ สู้กันด้วยคำสอน และ สติปัญญา อย่างแท้จริง
Video ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม บรรยาย เรื่อง สัมมาสมาธิ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน นับเป็นครูสอนพุทธศาสนาที่ดีเลิศท่านหนึ่งทีเดียว

ลูกชายของหัวหน้ากลุ่มฮามาส เปลี่ยศาสนาจากอิสลามมาเป็นคริสต์ข้อมูลเพิ่มเติม ลูกชายของหัวหน้ากลุ่มฮามาส เปลี่ยศาสนาจากอิสลามมาเป็นคริสต์
http://pantip.com/topic/33378715


รายงานชี้! “มุสลิมในยุโรป” หันมาเปลี่ยนศาสนากันมากขึ้น
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9570000133988

เรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


กระทู้พันทิพ: อิสลาม ออกมาถือพุทธ จะบาปใหม่?
http://pantip.com/topic/31600302


หลักฐาน ว่า มีผู้ออกจากอิสลาม จำนวนไม่น้อย ในประเทศไทย และ ทั่วโลก หลักฐาน ว่า มีผู้ออกจากอิสลาม จำนวนไม่น้อย ในประเทศไทย และ ทั่วโลก Reviewed by Mindful News on 12:52:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.