วัดโซจิจิ วิถีเซนยุคกึ่งพุทธกาล จากภาพยนต์สารคดีเมื่อปี 1959

วิถีเซนยุคกึ่งพุทธกาล จากภาพยนต์สารคดีเมื่อปี 1959 ถ่ายทำที่วัดโซจิจิ นิกายเซน สายโซโต เมืองโยโกฮะมะ ประเทศญี่ปุ่น


1. ภาคแรก - ว่าด้วยการทำซาเซน (坐禪) หรือการนั่ง (坐) ฌาน (禪) คือการนั่งสมาธิแต่จะไม่ปิดตา โดยหลุบตามองพื้นพิจารณาปริศนาธรรม หากนั่งไม่นิ่งหรือง่วงพระผู้คุมจะใช้ไม้ตีเพื่อปลุกให้ตื่น การนั่งซาเซนหากนั่งนานๆ จะมีการเดินจงกรมด้วย เรียกว่า คินฮิน (経行) เมื่อเสร็จแล้วพระนวกะจะพักผ่อนตามอัธยาศัย

2. ภาคสอง - ว่าด้วยกิจกรรมประจำวัน เช่น ทำความสะอาดวัด ผลัดกันปลงผม การฉันภัตตาหาร


https://www.youtube.com/watch?v=KVP0qhaMW7Q

3. ภาคสาม - ว่าด้วยการทำวัตร การสาธยายมหาปรัชญาปารมิตาสูตร ด้วยการอ่านเร็ว คือการเปิดหน้าพระสูตรแล้วพลิกเร็วๆ ประหนึ่งว่าได้อ่านแล้ว เพระาจำนวนเล่มของมหาปรัชญาปารมิตาสูตร (大般若波羅蜜多経) มีมากเกินกว่าจะสาธยายได้จบในวันเดียว
วัดโซจิจิ วิถีเซนยุคกึ่งพุทธกาล จากภาพยนต์สารคดีเมื่อปี 1959 วัดโซจิจิ  วิถีเซนยุคกึ่งพุทธกาล จากภาพยนต์สารคดีเมื่อปี 1959 Reviewed by Mindful News on 01:41:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.